Ohrabrujuća inicijativa Ministarstva kulture: ka obaveznom socijalnom osiguranju za sve samostalne umetnike i umetnice

Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković uputila je nadležnom Ministarstvu finansija inicijativu za izmenu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u cilju unapređenja položaja samostalnih umetnika i umetnica u Srbiji, objavljeno je 1. marta 2021 na sajtu Ministarstva.

Inicijativom za izmenu Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje definisala bi se jasna obaveza jedinica lokalne samouprave u pogledu plaćanja doprinosa za penziono i  invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za samostalne umetnike.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva kulture, poboljšanje položaja samostalnih umetnika jedan je od ciljeva i Strateških prioriteta razvoja kulture od 2021. do 2025. godine:

Navednim izmenama unapredila bi se realizacija programskih ciljeva, pre svega na planu decentralizacije i omogućilo nesmetano ostvarivanje opšteg interesa u kulturi.

Pomenuta inicijativa rezultat je posvećenog rada Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) kojem je rešavanje statusa samostalnih umetnika u državi jedan je od prioriteta.

Od samog početka rada novog rukovodstva ULUS-a krajem 2019. godine najavljena je sistemska borba umetnika i umetnica unutar svoje krovne radne organizacije za poboljšanje sopstvenih radnih prava i boljih uslove rada.

Kroz formiranje radnih grupa, iniciranje serije sastanaka sa nadležnima, istraživačkog rada na konkretnim modelima statusa samostalnih umetnika i rada na razradi predloga za povećanje osnovice osiguranja samostalnih umetnika (recimo kroz Debatno-istraživački projekat „Ka horizontalnosti u umetnosti”), novo rukovodstvo ULUS-a je tokom čitave 2020. godine, radilo na rešavanju pomenutih pitanja.

Tako su i njihovi predlozi za unapređenje statusa samostalnih umetnika i za otpis dugovanja samostalnih umetnika poslati Ministarstvu kulture i informisanja u decembru 2020. i januaru 2021, navodi se u ULUS-ovom obaveštenju javnosti koje su objavili na svom sajtu nakon objavljenog saopštenja Ministarstva kulture i informisanja.

Članica istraživačke grupe socijalnog bloka ULUS-a, umetnica Isidora Ilić, za Mašinu je izjavila da je inicijativa Ministarstva kulture i informisanja da lokalne samouprave imaju obavezu plaćanja doprinosa za samostalne umetnike ohrabrujuća:

Ostaje da vidimo kako i kojom brzinom će se ovi zahtevi realizovati i na koji način će se rešiti problem dugovanja samostalnih umetnika koji je u bliskoj vezi sa činjenicom da lokalne samouprave nisu u obavezi da uplaćuju doprinose.

Za sada, aktuelni zakon predviđa mogućnost, ali ne i obavezu da jedinice lokalne samouprave plaćaju ove doprinose, zbog čega u praksi dolazi do toga da pojedine lokalne samouprave ne koriste mogućnost predviđenu zakonom pa je mnogim samostalnim umetnicima i umetnicama koji žive u gradovima i selima van teritorije Beograda uskraćeno ostvarivanje ovog prava.

Prethodni članak

Zakon o sezonskom radu: teret socijalne reprodukcije po promotivnim cenama

„Dvadeset hiljada poljoprivrednika izvrši samoubistvo u Indiji svake godine“ – Intervju sa Madurešom Kumarom

Sledeći članak