Podnete krivične prijave zbog povrede prava na štrajk i protivpravnog lišavanja slobode vijetnamskih radnika

A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava podnela je krivične prijave protiv odgovornih lica iz firmi povezanih sa izgradnjom fabrike kompanije Linglong u Zrenjaninu.

barake gde su smešteni radnici

A 11 je ponela dve krivične prijave – protiv odgovornih lica u China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co. Ltd, sa ogrankom u Beogradu i Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin (Linglong), zbog postojanja osnova za sumnju da su izvršili krivično delo povreda prava na štrajk.

Kako kažu iz A 11 ugovor o radu koji su radnici iz Vijetnama zaključili sa kompanijom koja je podizvođač radova na izgradnji fabrike guma Linglong propisuje da poslodavac može odmah raskinuti ugovor između ostalog i zbog učestvovanja radnika u sindikalnim aktivnostima, te da u tom slučaju oni moraju sami da snose troškove povratka u Vijetnam.

Oni podsećaju i da je jedan od vijetnamskih radnika izbačen iz smeštaja bez pasoša nakon što je medijima govorio o uslovima u kojima on i više stotina njegovih kolega žive i rade. Zbog ovoga, smatraju iz A 11, postoje osnovane sumnje da su odgovorna lica u kompanijama koje rade na ovom projektu izvršila krivično delo povreda prava na štrajk iz člana 166 st. 1 Krivičnog zakonika.

Osim toga, inicijativa A 11 je podnela i krivičnu prijavu protiv lokalnog ogranka kompanije Linglong zbog, kako kažu, postojanja osnovane sumnje da je izvršeno krivično delo protivpravno lišenje slobode putem ograničenja slobode kretanja tridesetak radnika iz Vijetnama.

U ovom konkretnom slučaju A 11 je u obzir uzeo položaj jedne grupe vijetnamskih radnika koji su, nakon što se u javnosti pojavio njihov slučaj, premešteni u jedan privatni stambeni objekat u Ečkoj. Kako se navodi u saopštenju A 11, na radnike konstantno motre pripadnici privatnog obezbeđenja „Patrol 023“ koji čuvaju objekat, ne dozvoljavaju radnicima da isti napuste i odvoze sa i dovoze na posao. Zbog toga podnosioci prijave smatraju da je odgovorno lice u kompaniji Linglong izvršilo krivično delo protivpravnog lišavanja slobode.

Pogledajte snimak razgovora „Strani radnici ili robovi?“ koji smo nedavno organizovali.

Pored krivičnih prijava, A 11 je podneo protiv Linglonga i prijavu komunalnoj miliciji „zbog kršenja propisa o komunalnim delatnostima i korišćenju površina u javnoj nameni“.

Iz A 11 su uputili i inicijativu Zaštitniku građana da na osnovu dostavljenih dokaza, a po sopstvenoj inicijativi, pokrene postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Nacionalne službe za zapošljavanje u postupku izdavanja radnih dozvola za radnike iz Vijetnama.

Da podsetimo, sredinom novembra u javnosti su se pojavile informacije o izrazito lošem položaju u kojem se nalazi više stotina stranih radnika koji su angažovani na izgradnji fabrike kompanije Linglong u Zrenjaninu. Dok su organizacije civilnog društva vršile pritisak da se situacija reši i prikupljale pomoć za radnike, predstavnici institucija su, uglavnom, negirali optužbe i okretali glavu od problema. Radnici su, u više manjih grupa, premešteni u nešto bolje smeštaje, ali njihovi problemi su daleko od rešenih smatraju iz organizacija koje i dalje prikupljaju pomoć za ove ljude.

M.M.

Prethodni članak

Efekat zastrašivanja: narušavanje prava na slobodu izražavanja

Nagrada „Ivan Radenković“ dodeljena Solidarnoj kuhinji i Kuhinji solidarnosti-NS

Sledeći članak