Pokrenuta inicijativa „I preduzetnice su mame“

Udruženje „Mame su Zakon“ i Digitalna zajednica pokreću inicijativu za poboljšanje položaja preduzetnica. Cilj inicijative je, prema rečima inicijatorki, da se položaj preduzetnica koje se odluče da postanu majke izjednači sa zaposlenim ženama.

Trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo definisani su Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Zakonom o radu. Najmanje 45, a najkasnije 28 dana pre predviđenog porođaja žene imaju pravo na ostvarenje porodiljskog odsustva koje traje tri meseca. Nakon isteka porodiljskog odsustva nadovezuje se odsustvo radi nege deteta, što zajedno traje godinu dana. Trudnice i porodilje koje su zaposlene imaju pravo na naknadu i uplaćene doprinose koje pokriva Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Preduzetnicama, u koje pored preduzetnica u užem smislu spadaju i samozaposlene žene, frilenserke i samostalne umetnice, Republički fond za zdravstveno osiguranje ne uplaćuje doprinose, te one u toku porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta nemaju penziono i invalidsko osiguranje, ali ni osiguranje u slučaju nezaposlenosti.

Prema analizi Digitalne zajednice, preduzetnice koje se odluče da nastave poslovanje u toku trudničkog odsustva tako što ovlaste poslovođu da radi za njih, ne dobijaju pun iznos naknade. Naprotiv, njihova naknada se smanjuje za 50% u odnosu na naknadu zarade koju bi dobijali da su privremeno obustavile delatnost.

Pored toga, preduzetnice nemaju pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od dve godine nakon rođenja drugog, trećeg i svakog sledećeg deteta, niti mogu da prenesu na partnera pravo odsustva sa rada radi nege deteta, kao što to mogu zaposlene žene, navodi se u saopštenju inicijative.

Inicijativa „I preduzetnice su mame“ su od ministarke za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Darije Kisić Tepavčević i ministra za brigu o porodici Ratka Dmitrovića zahtevale pravo na pun iznos naknade u toku trudničkog odsustva za preduzetnice koje privremeno ne odjave obavljanje delatnosti, pravo na pravičan obračun naknade na osnovu kojeg bi preduzetnice imale uplaćene doprinose za obavezno socijalno osiguranje u toku porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta i jednakost u korišćenju prava odsustva sa rada radi nege deteta.

Sa tim ciljem je pokrenuta i peticija koju možete potpisati ovde.

I.P.

Prethodni članak

Talibanski režim i savremeni svet: o dve slične fotografije i provaliji između njih

Nepoznata lica napala aktiviste Zrenjaninske akcije

Sledeći članak