Predavanja o samoupravljanju, stanovanju i kulturi u socijalističkoj Jugoslaviji

Jusuf Hadžifejzović: Arbeit Macht Frei, 1989; Sa izložbe: Heritage 1989. A Study Case: The Second Yugoslav Documents Exhibition, 2017, Moderna galerija; Foto: Matija Pavlovec
Jusuf Hadžifejzović: Arbeit Macht Frei, 1989; Sa izložbe: Heritage 1989. A Study Case: The Second Yugoslav Documents Exhibition, 2017, Moderna galerija; Foto: Matija Pavlovec

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Kontekst kolektiv i Kosovo Glocal iz Prištine nastavljaju sa serijom javnih programa u okviru projekta „Pertej/Beyond/Preko 20 godina”.

U Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu u petak, 1. decembra od 18h izlaganja o samoupravljanju i stanovanju tokom socijalističke Jugoslavije održaće Goran Musić i Rori Arčer (Rory Archer), dok će u subotu 2. decembra od 19h u istom prostoru Bojana Piškur govoriti o alternativnoj kulturi osamdesetih godina kroz primere slovenačke kulturne proizvodnje i civilnog društva.

U predavanju „Samoupravljanje i nacionalizam. Uloga radničkih štrajkova u raspadu Jugoslavije“ Goran Musić, ekonomista, istoričar i aktivista, govoriće o radničkom pokretu, njegovim borbama i otporima društvenim procesima (koji su se odigravali) tokom osamdesetih godina u Jugoslaviji. Kroz primere velikih mobilizacija radnika i radnica u godinama pred raspad Jugoslavije izlaganje će predstaviti na koji način su se percipirale glavne protivrečnosti jugoslovenskog socijalizma unutar fabričkih hala. Ključno pitanje na koje Musić traži odgovor jeste u kojoj meri su institucije i praksa radničkog samoupravljanja bile pogodno tlo za širenje politike bratstva i jedinstva, ili pak nacionalizma i šovinizma.

Iste večeri, Rori Arčer, istoričar koji se prvenstveno bavi Balkanom 20. veka, će održati predavanje „Od stanova u društvenom vlasništvu do individualne izgradnje: dostupnost stanova u jugoslovenskom socijalizmu i njihova postsocijalistička privatizacija“. Predavanje će predstaviti kontradikcije stambene politike socijalističke Jugoslavije u njenim različitim fazama a pokušaće i da ponudi odgovore na pitanja o funkciji stambenog fonda, proklamovanom cilju o stanovanju za sve, šta je podrazumevalo društveno vlasništvo nad stanom i na koji način se vršila raspodela stambenog fonda. Stoga, kako se navodi u najavi programa, stambeno pitanje predstavlja poučni primer u proučavanju različitih društvenih nezadovoljstava u Jugoslaviji, a specifično u smislu preispitavanja odnosa između države i društva. Devedesetih godina dolazi do sveobuhvatne privatizacije stambenog fonda, što je rezultiralo prenošenjem bogatstva sa (bivših) društvenih preduzeća na pojedince i cementiranjem društvenih nejednakosti koje su se kristalisale tokom prethodnih decenija.

music_rory

Sledećeg dana (subota, 2. decembar u 19h), takođe u prostoru CZKD-a biće organizovano predavanje Bojane Piškur, teoretičarke i kustoskinje Muzeja moderne umetnosti u Ljubljani. Izlaganje pod nazivom „Pridni Slovenci ili kako je zbog jedne greške u prevodu započeo nacionalizam osamdesetih u Sloveniji“ polazi od jedne greške u prevodu sa slovenačkog na srpskohrvatski. Pogrešan prevod govora jednog političara je 1981. godine u slovenačkim medijima pokrenuo lavinu diskusija o nacionalnim odnosima unutar federacije. Izlaganje će predstaviti ulogu tadašnjeg civilnog društva i njegove antagonizme u Sloveniji, mesto kulture i alternative u tim procesima, kao i istraživanje o osamdesetim koje je sprovedeno u Modernoj galeriji u Ljubljani u periodu između 2013-2017.

Predavanja su nastavak edukativnog programa drugog segmenta projekta „Pertej/Beyond/Preko 20 godina“. Osim ovih javnih programa biće organizovan i niz internih radionica za učesnike i učesnice projekta.

Krajnji ishod drugog segmenta ovog projekta su izložba i publikacija o raspadu socijalističke Jugoslavije čiji su urednici Vida Knežević i Marko Miletić (Kontekst kolektiv). Pored dvadesetak istraživača i istraživačica, umetnika i umetnica koji će svoje radove predstaviti na izložbi, u izradu publikacije je uključeno nekoliko autora i autorki tekstova, dok će u edukativno-diskurzivnoj fazi učestvovati oko desetak mentora i mentorki i predavača i predavačica. Rezultati njihovog zajedničkog rada biće predstavljeni u junu 2018. godine.

Projekat „Pertej/Beyond/Preko 20 godina“ je podržan od strane Delegacije Evropske Unije – EU/IPA (Podrška civilnom društvu), Ministarstva kulture i informisanja Srbije, ambasade Švajcarske u Beogradu i Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).

Prethodni članak

Senke nad istorijom Balkana

Kako se Valonija „zarazila radikalnom ljevicom”

Sledeći članak