Predstavljen pravni vodič za novinare „U pravu si!“

u-pravu-si

Juče je u Beogradu predstavljen pravni vodič za novinare „U pravu si!“. Ova online platforma je prezentovana u okviru javnog razgovora između novinara i novinarki, predstavnika medijskih udruženja i sindikata u okviru projekta koji je realizovala Fondacija Slavko Ćuruvija u saradnji sa portalom Mašina.

Vodič „U pravu si“ se tiče radnih i sindikalnih prava novinara i u kratkim člancima pojašnjava prava vezana za zarade, zasnivanje radnog odnosa, mogućnosti sindikalnog organizovanja i sl. Namera autora ove platforme je da se ona stalno dopunjuje novim pojašnjenjima i iskustvima s terena.

Vodič je nastavak ranijih elektronskih i štampanih izdanja istoimene inicijative pokrenute 2001. godine koja informiše građanke i građane o njihovim pravima i obavezama u pravnom okviru Republike Srbije.

Predstavljanje vodiča i javni razgovor predstavljaju završnu fazu projekta koji je obuhvatio aktivnosti u cilju osnaživanja novinara i novinarki u borbi za bolje radne uslove u svetlu nesigurnog položaja na tržištu. Ovakav ekonomski položaj medijskih radnica i radnika se negativno odražava i na slobodu medija i izražavanja.

U okviru ovog projekta, na portalima Cenzolovka i Mašina objavljeni su analitički članci i intervjui o radnom položaju novinarki i novinara u Srbiji, mogućnostima njihovog sindikalnog organizovanja i drugim oblicima zaštite radnih prava, s posebnim osvrtom na stanje u lokalnim medijima.

Na razgovor u kojem su učestvovali Ilir Gaši iz Fondacije Slavko Ćuruvija, Dragana Pejović iz redakcije NIN-a, Andraš Juhas iz redakcije Mašine uz moderaciju Danice Vučenić, je zaključeno da na visok stepen ekonomske nesigurnosti medijskih radnika i radnica ukazuju i nestajanje lokalnih medija i rastuća prekarizacija rada u medijskoj sferi.

Lokalni mediji mahom nisu u mogućnosti da odgovore na pritiske tržišta, dok je radni odnos u medijima sve češće baziran na honorarnim ugovorima i ugovorima na određeno uz niska primanja. U takvim nesigurnim okolnostima novinarke i novinari su primorani da se prilagođavaju često upitnim uređivačkim politikama i političkim pritiscima što se direktno odražava na kvalitet medijskog izveštavanja i slobode medija.

Okupjeni su se složili i da je važno nastaviti s daljim organizovanjem medijskih radnika i radnica u borbi za bolje radne uslove i u skladu s tim podsticati osnivanje sindikata i raditi na povezivanju sindikata, novinarskih udruženja i drugih organizacija zainteresovanih za ovo pitanje.

Prethodni članak

Dragan Milanović Pilac: Medijski radnici dele sudbinu čitave radničke klase

„Red, rad i disciplina“ poručuje ministar Zoran Đorđević pred Prvi maj

Sledeći članak