Raiffeisen banka je diskriminisala izbeglice, utvrdio je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti utvrdio je da je Raiffeisen banka diskriminisala osobe sa odobrenim utočištem, odnosno priznatim statusom izbeglica u Srbiji kada im je odbila da otvori račun.

Raiffeisen banka a.d. Beograd povredila je odredbe člana 6. Zakona o zabrani diskriminacije Republike Srbije kada je odbila da otvori račune osobama sa odobrenim utočištem, odnosno priznatim statusom izbeglica u Srbiji.

Povredu zakona utvrdio je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti koji je postupio po pritužbi Beogradskog centra za ljudska prava i A 11 – Inicijative za ekonomska i socijalna prava. Dve organizacije su podnele tužbu nakon što su sprovele situaciono testiranje diskriminacije u Raiffeisen banci.

Do testiranja diskriminacije u Raiffeisen banci došlo je u maju 2021. godine nakon što su dve organizacije saznale da osobama sa odobrenim utočištem u Srbiji, a koje su poreklom iz Irana, neke banke odbijaju da otvore bankovni račun.

„U ovom slučaju se radilo o situaciji da osobe koje imaju ličnu kartu izdatu od strane Kancelarije za azil – MUP, priznat izbeglički status, a samim tim imaju i nameru da se trajno nastane u Srbiji, uz izgovor internih procedura banke, ne mogu da imaju otvoren račun“, piše u saopštenju za javnost A 11.

Poverenik je dao preporuku da banka bez negativnih generalizacija, u svakom konkretnom slučaju procenjuje i razmatra zahteve za otvaranje računa i da u poslovanju ne krši propise o zabrani diskriminacije.

Raiffeisen nije prva banka koja uhvaćena da vrši diskriminaciju prema izbeglicama. Početkom jula Poverenik je utvrdio povredu odredbe člana 6. Zakona o zabrani diskriminacije u slučaju Banke Intesa. Ta banka je takođe odbijala da otvori račune izbeglicama i tražiocima azila.

A.J.

Prethodni članak

Šta nam donosi klimatski samit u Glazgovu?

Vebinar: Dekolonijalnost i Istočna Evropa

Sledeći članak