RERI kaže da Linglong nastavlja da gradi bez dozvola

Po navodima Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu – RERI, Linglong je protivzakonito izgradio objekat za skladištenje otpada u okviru fabrike guma u Zrenjaninu.

Ulaz na gradilište Linglonga

Linglong je u Zrenjaninu izradio objekat za skladištenje otpada kapaciteta 700 kg/dan suprotno odredbama Zakona o planiranju i izgradnji i Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, bez pravnosnažne građevinske dozvole i rešenja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, navodi se u saopštenju Regulatornog instituta za obnovljivu energiju i životnu sredinu – RERI.

„Uz zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, podnet Gradskoj upravi grada Zrenjanina u martu 2024. godine, kompanija je priložila Projekat izgradnje objekta za skladištenje neopasnog otpada. Međutim, predmetni objekat, za koji nije pribavljena pravnosnažna građevinska dozvola – već je bio u završnoj fazi izgradnje“, objašnjavaju iz RERI-ja.

Iz RERI-ja su priložili i orto-foto snimak lokacije na kojoj je planirana realizacija projekta kao i šemu konstrukcije skladišta neopasnog otpada iscrtanu na osnovu projekta za izvođenje koji je priložen uz zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja. Šema konstrukcije skladišta se uklapa u objekat za koji se na snimku vidi da već postoji.

Orto-foto (Google maps) snimak lokacije na kojoj je planirana realizacija projekta (levo) i šema konstrukcije skladišta iz projekta; Izvor: RERI

RERI je žalbom zaustavio izdavanje građevinske dozvole

Nedugo nakon što je RERI podneo zahtev o potrebi procene uticaja, Gradska uprava Grada Zrenjanina je donela rešenje kojim se odlučuje da za ovaj objekat izrada procene uticaja na životnu sredinu nije potrebna. RERI je na ovo rešenje kao nezakonito podneo žalbu u aprilu 2024. godine.

„Uvidom u satelitske snimke, RERI je utvrdio da je predmetni objekat već izgrađen. Imajući u vidu da kompanija ne može pribaviti građevinsku dozvolu sve dok se ne odluči po prethodnoj žalbi, RERI je je uputio građevinskoj inspekciji i inspekciji zaštite životne sredine zahteve da sprovedu vanredne inspekcijske nadzore“, obaveštava javnost RERI.

U odgovoru na ove zahteve građevinska inspekcija navodi da je rešenje o obustavi radova, uklanjanju nelegalnog objekta i zatvaranju gradilišta donela u martu 2024, konstatuje se u saopštenju.

Objekat postoji, a zakoni?

Kako se dodaje, nije poznato da li je inspektor pokrenuo krivični postupak protiv investitora zbog protivzakonite izgradnje.

„Najzad, RERI je podneo i krivičnu prijavu i prijavu za privredni prestup protiv Linglong-a. Činjenica da kompanija ponovo nelegalno gradi ne treba da čudi, imajući u vidu da je Osnovno javno tužilaštvo do sada odlučivalo da protiv Linglong-a ne pokreće postupke, uz različita kreativna obrazloženja, čak i kada je inspekcija nedvosmisleno utvrdila da kompanija gradi bez potrebnih dozvola“, konstatuje se u saopštenju.

Kako smo ranije pisali, osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu je u decembru 2023. godine, nakon dve i po godine prikupljanja dokaza, odbacilo krivičnu prijavu RERI-ja podnetu protiv Linglonga zbog krivičnog dela Građenje bez građevinske dozvole. Tužilaštvo je svoju odluku obrazložilo zaključkom da je kompanija „imala nameru da podnese zahtev za izdavanje građevinske dozvole”.

„Kada jedna kompanija kontinuirano krši zakone Republike Srbije i za to ima podršku najviših državnih organa, postavlja se pitanje – kome su ti zakoni onda namenjeni?”, zaključuje Ljubica Vukčević, advokatica organizacije RERI.

I.K.

Prethodni članak

PRL zahteva od vlasti da odustane od od kriminalizacije antiratnog organizovanja

Fantomski kandidati na izborima: salivač strave, čarobnica i suvozač

Sledeći članak