Sindikati su na pogrešan način predstavljeni u udžbenicima ekonomije smatraju iz Saveza samostalnih sindikata Srbije

Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) saopštava da se „neistinito i na neprimeren i vulgaran način govori o sindikatu i njegovoj ulozi u ekonomiji i našem društvu“ u udžbeniku za drugi razred Ekonomske škole „Principi ekonomije“.

SSSS u saopštenju navodi da je „šokiran saznanjem da se u obrazovnom sistemu našao udžbenik koji na pogrešan način upoznaje učenike sa prvim saznanjima iz ekonomije i makroekonomije. Autor ovog udžbenika je Đorđe Mitrović a izdavač je Data status.

Glavni problem za SSSS predstavlja poglavlje „Sindikati i kolektivno pregovaranje“ u kojem se prema sindikatu „autor neskriveno zalaže za prava poslodavaca, iznoseći antiradničke stavove i netačno interpretira ulogu sindikata u istorijskoj borbi za bolјi materijalni i socijalni položaj zaposlenih“.

Zalažući se za što manje (!) nadnice zaposlenih, a za čije se stalno povećanje, kako priznaje, zalaže sindikat, autor navodi pojedino mišlјenje ekonomista da „sindikat na taj način stvara sukob između onih radnika sa većom nadnicom i onih koji ne rade u delatnostima u kojima su radnici sindikalno organizovani“, navodi se u saopštenju.

U istom poglavlju mladi ekonomisti mogu pronaći poređenje sindikata sa kartelima pošto kako piše u ovom udžbeniku oni „kao grupa ponuđača radne snage deluju zajedno pokušavajući da iskoriste tržišnu moć koju imaju u odnosu na poslodavce“.

SSSS podseća da je osnovni zadatak sindikata „da u svojstvu kolektivne organizacije radnika zastupa, štiti i povećava prava i interese zaposlenih koji su njihovi članovi“. Kao i da kroz sindikalnu borbu „sindikat vrši pritisak na poslodavce i vlast, pod pretnjom regularnih zakonskih oblika sindikalne borbe“.

U sindikatu kažu da udžbenik prvobitno nije dobio odobrenje Saveta za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ali da je bez obzira na to bivši ministar Tomislav Jovanović 2014. godine doneo rešenje o odobravanju ovog udžbenika.

M.M.

Prethodni članak

Rasizam ubija: protest u Beogradu zbog brutalnosti češke policije prema Stanislavu Tomašu

Ni korak nazad: protest protiv izmena Zakona o parničnom postupku

Sledeći članak