Solarna Stara – postavljeni solarni paneli na Staroj planini

U staroplaninskim selima Temska i Dojkinci su postavljeni solarni paneli prvih zadružnih solarnih elektrana u Srbiji

Solarna Stara predstavlja pionirski poduhvat u polju obnovljivih izvora energije kojim je Energetska zadruga Elektropionir uspostavila saradnju sa mesnim zajednicama Temska i Dojkinci i Upravom grada Pirota i pri tom udružila građane.

„Naša priča je počela da se zahuktava pre tačno godinu dana kada je uspešno završena donacijska kampanja kojom smo zajedno prikupili sredstva za prve zadružne solarne elektrane! Polovinu novca prikupili smo sami, a druga polovina je rezultat solidarnosti građana“, izjavili su ovim povodom iz Elektropionira.

U međuvremenu je, kao što smo ranije pisali, izrađena projektno-tehnička dokumentacija za dve elektrane proizvodne snage od po 5kW i nabavljena je potrebna oprema.

„U februaru smo potpisali ugovor o dugoročnoj saradnji sa gradom Pirotom i mesnim zajednicama Dojkinci i Temska. Ovakav ugovor, pionirski u Srbiji, omogućio je da postavimo naše zadružne elektrane na krovove javnih zgrada u ovim selima, a da istovremeno sav prihod od prodaje električne energije doniramo mesnim zajednicama“, konstatuje se u saopštenju Elektropionira.

Podsetimo, novčana sredstva, prihodovana od prodaje struje iz ovih elektrana biće stavljena na raspolaganje lokalnim udruženjima i organizacijama, za aktivnosti koje unapređuju život zajednice u toku narednih 25 godina.

„Uslovi za projektovanje i priključenje, koje smo dobili u maju, kao i pribavljanje građevinske dozvole, omogućili su nam da sada stojimo pred ciljem! Sada, sa ponosom, možemo da kažemo da su izgrađene elektrane na krovu Mesne zajednice u selu Temska i krovu Doma kulture u selu Dojkinci, čime pokazujemo da energija mora biti čista i može biti u zajedničkom vlasništvu!”, kažu predstavnici Energetske zajednice Elektropionir.

Da bi prve zadružne elektrane bile puštene u rad, pred energetskom zadrugom su još dva koraka. Najpre je potrebno da Elektrodistribucija odobri i izgradi priključak za elektrane i da se nakon toga izabere i potpiše ugovor sa snabdevačem, koji će otkupljivati prve zadružne kilovat sate. Projektom Solarna Stara Energetska zadruga Elektropionir želi da pokaže da svi građani mogu biti pokretači promene ka održivoj energiji i da to nije pozicija rezervisana isključivo za velike investitore.

U proteklih godinu dana projekat Solarna Stara je zapaženo predstavljen na nekoliko međunarodnih konferencija i godišnjem skupu evropske krovne organizacije energetskih zadruga REScoop, čiji je Elektropionir jedina članica iz Srbije, skreću pažnju iz Elektropionira.

„Za prve zadružne solarne elektrane odabrali smo upravo staroplaninski kraj zato što je odlučnošću i upornošću meštana lokalnih sela, i uz podršku koju su dobili širom Srbije, uspeo da zaustavi izgradnju malih hidroelektrana, čiji se način gradnje i eksploatacije nisu pokazali održivi. Suprotno tome, energija dobijena od sunca je svima dostupna i čista!”

Članovi Energetske zadruge Elektropionir ističu da Solarna Stara pruža model i drugim selima, gradovima i inicijativama u Srbiji da zajedničkim snagama podstaknu razvoj lokalnih zajednica i prelazak na upotrebu energije budućnosti, energije iz obnovljivih izvora.

I.K.

Prethodni članak

Potvrđena zabrana izgradnje MHE u Federaciji Bosne i Hercegovine

Opozicija: Godinu dana rada parlamenta je godinu dana njegovog unižavanja

Sledeći članak