Bara Reva

Beogradu ne treba luka na mestu Bare Reva, poručuju  aktivisti

„Gde pravite luku i zbog čega zanemarujete dospele prigovore, preduzete mere, izradu studije zaštite, volju građana, izlaganje riziku od poplava, uništavanja pluća i bubrega grada u već zagađenom gradu, uništavanje veoma značajnog vlažnog staništa, oblasti Reva?“, upitali su aktivisti udruženja Bela čaplja 1165 nadležne putem dopisa i otvorenog pisma.

„Gde pravite luku i zbog čega zanemarujete dospele prigovore, preduzete mere, izradu studije zaštite, volju građana, izlaganje riziku od poplava, uništavanja pluća i bubrega grada u već zagađenom gradu, uništavanje veoma značajnog vlažnog staništa, oblasti Reva?“, upitali su aktivisti udruženja Bela čaplja 1165 nadležne putem dopisa i otvorenog pisma.

Bara Reva

Građani zaustavili uništavanje bare Reve u Beogradu

Proteklog vikenda građani su preprečili pristup dovozu građevinskog šuta kojim je zatrpavano zaštićeno područje na levoj strani Dunava

Proteklog vikenda građani su preprečili pristup dovozu građevinskog šuta kojim je zatrpavano zaštićeno područje na levoj strani Dunava