Nedopustivo kršenje ljudskih prava na izborima, poručuje preko 20 organizacija civilnog društva

Preko dvadeset organizacija civilnog društva upozorava na „nedopustivo kršenje ljudskih prava svih građana i građanki Srbije u čitavom izbornom procesu“ i dodaju da nereagovanje institucija na kršenja i zloupotrebe prava i procedura vode poraznom zaključku da su građani prepušteni sami sebi i ulici u zaštiti svojih prava.

Preko dvadeset organizacija civilnog društva upozorava na „nedopustivo kršenje ljudskih prava svih građana i građanki Srbije u čitavom izbornom procesu“ i dodaju da nereagovanje institucija na kršenja i zloupotrebe prava i procedura vode poraznom zaključku da su građani prepušteni sami sebi i ulici u zaštiti svojih prava.