Nedopustivo kršenje ljudskih prava na izborima, poručuje preko 20 organizacija civilnog društva

Preko dvadeset organizacija civilnog društva upozorava na „nedopustivo kršenje ljudskih prava svih građana i građanki Srbije u čitavom izbornom procesu“ i dodaju da nereagovanje institucija na kršenja i zloupotrebe prava i procedura vode poraznom zaključku da su građani prepušteni sami sebi i ulici u zaštiti svojih prava.

Smatramo da na izborima održanim 17. decembra izborna volja građana nije poštovana i nadležne institucije moraju razmotriti poništavanje i ponavljanje izbora na republičkom i lokalnom nivou u uslovima u kojima će navedene nepravilnosti i neregularnosti biti otklonjene. Jedino će na taj način institucije Srbije pokazati da poštuju princip vladavine prava i izbornu volju građana i građanki Srbije, poručuje preko dvadeset organizacija civilnog društva u Srbiji.

„Izbori koji su održani ne mogu se oceniti kao pošteni – a ni kao slobodni u odnosu na određeni broj građana, te kao takvi ne mogu održavati stvarnu volju građana i građanki Srbije što posledično podriva legitimitet institucija koje bi se na osnovu rezultata ovih izbora formirale, kao i legitimitet svih budućih odluka koje bi one donosile“, navode u saopštenju ove organizacije.

Ozbiljne neregularnosti, brojne zloupotrebe, kršenje izbornih prava, pravila i procedura, izveštaji kontrolora izbora i materijali koji su dospeli u javnost pre i tokom izbornog dana, problemi sa biračkim spiskovima i izbornim listama koje je Gradska izborna komisija proglasila uprkos ozbiljnim sumnjama da su se zasnivale na falsifikovanim izjavama podrške birača (čak 7 od ukupno 14 izbornih listi) potpuno su delegitimizovale izbore, tvrde iz ovih organizacija.

Kako se navodi u saopštenju za medije koje potpisuje preko 20 respektabilnih organizacija civilnog društva, neregularnosti tokom predizborne kampanje koje se sastoje u zloupotrebi javnih sredstava i medija sa nacionalnom frekvencijom, apsolutnoj medijskoj dominaciji predsednika Srbije Aleksandra Vučića i napadima na novinare i organizacije civilnog društva, na šta su, podseća se u saopštenju, ukazali su i međunarodni posmatrači zajedničke posmatračke misije OEBS-a i ODIHR-a u kojima su se nalazili i predstavnici Evropskog parlamenta i Saveta Evrope.

Iako izbori u jednom demokratskom društvu predstavljaju mehanizam kroz koji građani suverenost prenose na svoje predstavnike u republičkim i lokalnim parlamentima, izbornim postupkom obeleženim i gore navedenim nepravilnostima se jedino može zaključiti da je građanska suverenost u Srbiji ukradena od građana, navodi se.

„U ovakvoj situaciji, nereagovanje institucija na kršenja i zloupotrebe prava i procedura vode poraznom zaključku da su građani prepušteni sami sebi i ulici u zaštiti svojih prava i izgradnji institucija. Stoga i ne čudi što se nezadovoljni građani okupljaju na ulicama i – posredstvom svojih političkih prava na okupljanje i izražavanje – izražavaju ozbiljno neslaganje sa do sad sprovedenim izbornim postupkom i kao nosioci suverenosti zahtevaju da Ustav i zakoni Srbije važe za sve i da se moraju poštovati.“

Saopštenje potpisuju ASTRA, Atina NVO, Autonomni ženski centar, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski centar za ljudska prava, Centar za dostojanstven rad, Centar za kulturnu dekomntaminaciju CZKD, Centar za savremene politike, Centar za pravosudna istraživanja Cepris, CRTA, Evropski pokret u Srbiji, FemPlatz, Građanske inicijative, Inicijativa mladih za ljudska prava, Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S, Novi optimizam, PIN (Mreža psihosocijalnih inovacija), Slavko Ćuruvija Fondacija, SOS Ženski centar i Udruženje žena Peščanik, Yurom Centar, Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

I.P.

Prethodni članak

Evropa štedi – radnici ispaštaju

Nema „srećne Nove godine“ za one koji prekovremeno rade

Sledeći članak