Istraživanje o potrebama i izazovima LGBTIQ+ zajednice u Srbiji

LGBTIQ+ zajednica Srbije i nevladina organizacija „Dugina Iskra“ započinju istraživanje koje će pomoći boljem razumevanju potreba i izazovima sa kojima ova zajednica živi u Srbiji.

LGBTIQ+ zajednica Srbije i nevladina organizacija „Dugina Iskra“ započinju istraživanje koje će pomoći boljem razumevanju potreba i izazovima sa kojima ova zajednica živi u Srbiji.

Predstavljanje rezultata istraživanja o političkim pritiscima u Centrima za socijalni rad.

Crta: Mreža političkih pritisaka u Centrima za socijalni rad

U susret predstojećim izborima, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, Crta je na jučerašnjoj konferenciji predstavila nalaze najnovijeg istraživanja o mehanizmima političkih pritisaka i klijentelističkim mrežama: studija slučaja Centri za socijalni rad.

U susret predstojećim izborima, a povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, Crta je na jučerašnjoj konferenciji predstavila nalaze najnovijeg istraživanja o mehanizmima političkih pritisaka i klijentelističkim mrežama: studija slučaja Centri za socijalni rad.

„Neoliberalni koncept je tokom pandemije dodatno naškodio već marginalizovanim društvenim grupama”, kažu stručnjaci

SeConS grupa za razvojnu inicijativu, Fondacija za otvoreno društvo i Evropska mreža protiv siromaštva su javnosti predstavile istraživanje „Covid kriza i siromaštvo: Praćenje siromaštva u Srbiji 2021”.

SeConS grupa za razvojnu inicijativu, Fondacija za otvoreno društvo i Evropska mreža protiv siromaštva su javnosti predstavile istraživanje „Covid kriza i siromaštvo: Praćenje siromaštva u Srbiji 2021”.

Život mladih u Srbiji za vreme pandemije: ugroženo pravo na rad i pad zarada

Krovna organizacija mladih Srbije je objavila rezultate istraživanja u kome je ispitivano kako je pandemija Covid-19 uticala na kvalitet života mladih u Srbiji u odnosu na rad, obrazovanje, bezbednost, mentalno zdravlje, poverenje u institucije, volontiranje i migracije.

Krovna organizacija mladih Srbije je objavila rezultate istraživanja u kome je ispitivano kako je pandemija Covid-19 uticala na kvalitet života mladih u Srbiji u odnosu na rad, obrazovanje bezbednost, mentalno zdravlje, poverenje u institucije, volontiranje i migracije.