Život mladih u Srbiji za vreme pandemije: ugroženo pravo na rad i pad zarada

Krovna organizacija mladih Srbije je objavila rezultate istraživanja u kome je ispitivano kako je pandemija Covid-19 uticala na kvalitet života mladih u Srbiji u odnosu na rad, obrazovanje, bezbednost, mentalno zdravlje, poverenje u institucije, volontiranje i migracije.

Istraživanje „Život mladih u vreme pandemije“, koje je realizovala Krovna organizacija mladih Srbije, utvrdilo je da se u proteklom periodu pokazalo da pandemija ne predstavlja samo globalnu zdravstvenu krizu, već dalekosežno utiče i na društvene i ekonomske tokove, proizvodeći višestruke posledice po živote ljudi.

Prema ovom istraživanju, pokazalo se da je tekuća kriza iznela na površinu postojeće barijere sa kojima se mladi susreću, ali i da je produbila nejednakosti, posebno u smislu prava na rad i obrazovanje, što se posledično odražava i na njihovo mentalno zdravlje.

Značajnom broju mladih je bilo ugroženo pravo na rad tokom pandemije, pokazuje istraživanje. Preko 22% mladih je izgubilo posao od početka vanrednog stanja, ali su neki nakon ukidanja vanrednog stanja ponovo počeli da rade. Pokazalo se i da je preko 20% ispitanika i ispitanica radilo skraćeno ili povremeno što je uticalo i na njihove zarade i materijalnu sigurnost jer postoji i zabeležen pad u zaradama za skoro polovinu onih koji su učestvovali u ovom istraživanju, što je „nezanemarljivo uticalo na pad kvaliteta njihovog života“.

Najveći broj mladih je radio na radnom mestu u toku vanrednog stanja, ali su rezultati istraživanja otkrili i preopterećenost i prekarnost položaja mladih. Prema podacima o trajanju radnog vremena pokazalo se da je preko 30% ispitanika/ca radio više od 8 sati dnevno i tokom vanrednog stanja, a da se taj procenat dodatno povećava nakon njegovog ukidanja.

Istraživanje pokazuje i negativne uticaje pandemije koronavirusa na mogućnost obrazovanja, osećaja sigurnosti, ali i mentalnog zdravlja. Samo u toku izolacije se preko polovine mladih osećalo loše. Rezultati pokazuju i značajno nepoverenje u institucije Republike Srbije, a o trajnom odlasku u inostranstvo razmišlja preko 40% mladih.

Istraživanje je realizovano u periodu od avgusta do oktobra 2020. godine i obuhvatilo je stavove mladih tokom i nakon vanrednog stanja.

I.P.

Prethodni članak

Kolektivno pregovaranje i definisanje pojma zaposlenog najbitniji za sindikate u predstojećim izmenama Zakona o radu

Konferencija posvećena umetničkoj kritici druge polovine 20. veka u Srbiji i Jugoslaviji

Sledeći članak