Zastupljenost žena na značajnim društvenim položajima u Srbiji – rezultati istraživanja studenata FPN

foto: Milovan Milenković / Kamerades
foto : Milovan Milenković / Kamerades

Studentkinje i studenti Fakulteta političkih nauka u Beogradu sproveli su istraživanje Zastupljenost žena na značajnim društvenim položajima u Srbiji. Nešto manje od polovine ispitanika i ispitanica se slaže da ženama nije pruženo dovoljno prilika da pokažu svoje sposobnosti za rad na izvršnim pozicijama.

Istraživanje je ispitalo stavove o pravima i statusu žena u svakodnevnom životu na uzorku od oko 700 građana Srbije različitog uzrasta. Jedan od ciljeva je bio i utvrditi da li žene i muškarci o ovoj problematici rasuđuju različito.

Oko polovine ispitanih muškaraca smatra da je ravnopravnost polova uglavnom ostvarena, dok se sa tim slaže nešto ispod 40% žena. Polovina ispitanika i ispitanica veruju da se prilikom zapošljavanja žena adekvatno cene njihove stručne kvalifikacije, a 40% ispitanika oba pola smatra da za zapošljavanje presudnu ulogu ima izgled.

Ispitanici oba pola su u istom procentu saglasni i sa značajem bračnog statusa za zapošljavanje. Oko 60% žena konstatuje da je u tom pogledu važan roditeljski status, dok se sa time slaže samo 33% muškaraca. Oko polovine ispitanih oba pola smatra da mobing češće doživljavaju žene.

Dok polovina žena smatra da muškarac ne mora da prehranjuje porodicu, tako misli samo četvrtina muškaraca. Slično, oko trećine muškaraca veruje da nema i ne bi trebalo da bude razlike u ulozi muškaraca i žena u porodici, dok to veruje čak polovina žena.

Zanimljivo, oko 40% muškaraca smatra da muškarci i žene treba da ravnopravno učestvuju u čuvanju dece i obavljanju kućnih poslova dok polovina žena zastupa stav da je u velikoj meri dostignuta ravnopravnost po ovom pitanju. Ipak, neka druga istraživanja pokazuju da ovakvi stavovi nemaju potvrdu u svakodnevnom životu gde su žene nesrazmerno više opterećene.

Dok čak 95% žena nije saglasno sa tim da muškarci mogu „mnogo više i bolje da rade, pa je zato i logičnije da su bolje plaćeni“, sa tim nije saglasno oko 80% ispitanika (36% ispitanika nimalo, a još 42% njih uglavnom nije saglasno).

Zanimljivo, istraživanje pokazuje „da ne postoji predrasuda među ljudima da su muškarci bolji policajci od žena“. Skoro 80% muškaraca i gotovo 90% žena ne smatra muškarce boljim političarima od žena, a u sličnim procentima bi glasali za predsednicu.

Muškarci u 40% su uglavnom saglasni sa tvrdnjom da ženama nije pruženo dovoljno prilika da pokažu svoje sposobnosti za rad na izvršnim pozicijama. Ženski ispitanici su u nešto većem procentu saglasni sa ovom konstantacijom – njih 47%.

I.K.

Prethodni članak

Proletarijat koronavirusa

Stavovi građana Republike Srbije o COVID-19 – rezultati istraživanja studenata FPN

Sledeći članak