Žene donose pravdu

Ne zaboravljamo našu istoriju, gradimo bolju budućnost!

Poruku da ne zaboravljamo istoriju i gradimo bolju budućnost šalju brojne aktivistkinje i ženske organizacije povodom 20 godina od izmena Krivičnog zakonika kojim je porodično nasilje postalo krivično delo.

Poruku da ne zaboravljamo istoriju i gradimo bolju budućnost šalju brojne aktivistkinje i ženske organizacije povodom dvadeset godina od izmena Krivičnog zakonika kojim je porodično nasilje postalo krivično delo.

Pooštravanje kaznene politike za silovatelje: rešenje ili politički marketing?

Samo deset dana nakon što je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić podneo Vladi „Akt za izmenu zakona o silovateljima“ Zaključak za izmenu Krivičnog zakonika je i zvanično usvojen.

Samo deset dana nakon što je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić podneo Vladi „Akt za izmenu zakona o silovateljima“ Zaključak za izmenu Krivičnog zakonika je i zvanično usvojen.