rafovi sa ulošcima i tamponima

Borba protiv menstrualnog siromaštva u Srbiji

Veliki broj žena je suočen sa problemom menstrualnog siromaštva koji nije individualni već društveni problem. U Srbiji je aktivan sve veći broj inicijativa koje su usmerene ka rešavanju ovog problema kako smanjivanjem poreza na menstrualne proizvode tako i kroz obezbeđivanje besplatnih uložaka i tampona na određenim lokacijama.

Veliki broj žena je suočen sa problemom menstrualnog siromaštva koji nije individualan već društveni problem. U Srbiji je aktivan sve veći broj inicijativa koje su usmerene ka rešavanju ovog problema kako smanjivanjem poreza na menstrualne proizvode tako i kroz obezbeđivanje besplatnih uložaka i tampona na određenim lokacijama.

menstrualni proizvodi

Zbog čega ulošci i tamponi predstavljaju luksuznu robu u Srbiji?

Koliko najavljivana poskupljenja doprinose povećanju menstrualnog siromaštva ako imamo u vidu da će cene mahom skočiti ove jeseni i zime? Da li će higijenska sredstva za menstruaciju postati dostupnija ženama u vreme krize koje nas očekuje ili će samo još više povećati nejednakosti i menstrualno siromaštvo?

Koliko najavljivana poskupljenja doprinose povećanju menstrualnog siromaštva ako imamo u vidu da će cene mahom skočiti ove jeseni i zime? Da li će higijenska sredstva za menstruaciju postati dostupnija ženama u vreme krize koje nas očekuje ili će samo još više povećati nejednakosti i menstrualno siromaštvo?

rafovi sa ulošcima i tamponima

Menstrualno siromaštvo: problem bez rešenja?

Kraj maja je rezervisan za obeležavanje Međunarodnog dana menstrualne higijene. Ove godine je u fokusu rast menstrualnog siromaštva.

Kraj maja je rezervisan za obeležavanje Međunarodnog dana menstrualne higijene. Ove godine je u fokusu rast menstrualnog siromaštva.