čekanje u redu

Broj korisnika narodnih kuhinja ponovo u padu – ali ne i broj gladnih

Najnoviji podaci Gradskog centra za socijalni rad govore o nastavku trenda opadanja korisnika narodnih kuhinja tokom prethodnih godina. Članica organizacije ADRA za Mašinu govori o uzrocima ovakvog trenda i potrebnim merama za ostvarivanje socijalne sigurnosti za sve građane.

Najnoviji podaci Gradskog centra za socijalni rad govore o nastavku trenda opadanja korisnika narodnih kuhinja tokom prethodnih godina. Članica organizacije ADRA za Mašinu govori o uzrocima ovakvog trenda i potrebnim merama za ostvarivanje socijalne sigurnosti za sve građane.

Narodne kuhinje su pitanje svih nas

U svakodnevnoj borbi za dostojanstven život, narodne kuhinje u Beogradu predstavljaju izvor podrške za hiljade ljudi. Suočeni smo sa visokom stopom socijalne i ekonomske nejednakosti, zbog čega je proširivanje pristupa narodnim kuhinjama u Beogradu važan korak ka osiguravanju da nijedna osoba ne ostane bez podrške kad joj je to najpotrebnije.

U svakodnevnoj borbi za dostojanstven život, narodne kuhinje u Beogradu predstavljaju izvor podrške za hiljade ljudi. Suočeni smo sa visokom stopom socijalne i ekonomske nejednakosti, zbog čega je proširivanje pristupa narodnim kuhinjama u Beogradu važan korak ka osiguravanju da nijedna osoba ne ostane bez podrške kad joj je to najpotrebnije.