Svetski dan reka u regionu obeležen uz zabrinutost i solidarnost

Aktivistička udruženja u Srbiji su povodom Svetskog dana reka upozorila na opasnosti koje prete rekama, a članovi regionalnog saveza Odbranimo r(ij)eke Balkana obeležili su ga četvorodnevnim sastankom.

Aktivistička udruženja u Srbiji su na praznik upozorila na opasnosti koje prete rekama, a članovi regionalnog saveza Odbranimo r(ij)eke Balkana obeležili su ga četvorodnevnim sastankom.

Aktivisti u BiH imaju samo dan da spreče ukidanje zakonske prepreke za izgradnju MHE

Amandman na Zakon o elektrilnoj energiji o kom će parlament Federacije BiH glasati 21. juna preti da poništi najveći uspeh desetogodišnje borba aktivista za zaštitu reka u domenu legislative.

Amandman na Zakon o elektrilnoj energiji o kom će parlament Federacije BiH glasati 21. juna preti da poništi najveći uspeh desetogodišnje borba aktivista za zaštitu reka u domenu legislative.