Kako Komiteti otpora nastavljaju revoluciju u Sudanu usred rata — Razgovor sa Ahmedom Isamaldinom (I deo)

Istraživačice i aktivistkinje Ana Vilenica i Lućila Leprati razgovaraju sa Ahmedom Isamaldinom iz platforme SudanUprising Germany o istoriji i sadašnjosti otpora i revolucije u Sudanu. 

Istraživačice i aktivistkinje Ana Vilenica i Lućila Leprati razgovaraju sa Ahmedom Isamaldinom iz platforme SudanUprising Germany o istoriji i sadašnjosti otpora i revolucije u Sudanu.