Video: Mogućnosti organizovanja prekarnih radnika i radnica

 

O „mogućnostima organizovanja prekarnih radnika i radnica“ govorilo se u okviru istoimene panel desikusije na drugom danu konferencije „Povratak utopije 2“ koju su organizovali Mašina i Centar za politike emancipacije. Pogledajte snimak tog razgovora.

Na panelu su učestvovali Sonja Stojadinović novinarka i članica pokreta Solidarnost iz Makedonije, Jugoslav Ristić, nekadašnji radnik oružarske industrije, a sada predsednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca i Ana Vračar, članica Baze za radničke inicijativu i demokratizaciju – BRID iz Hrvatske. Razgovor je moderirala Tamara Baković Jadžić, članica redakcije portala Mašina i aktivistkinja Levog samita Srbije i Foruma Roma Srbije.

Razgovor o novim načinima organizovanja se nameće kao imperativ u uslovima rastuće prekarizacija radništva u globalnoj ekonomiji, promena u načinu proizvodnje te liberalizacije radnog zakonodavstva. U tome se, kao važno, neminovno otvara i pitanje opadanja društvene moći sindikata, kao tradicionalnih predstavnika radničke klase, kao i sve veća fragmentacija i česta suprotstavljenost pozicija neorganizovanog radništva koja preti da u potpunosti marginalizuje same sindikate. Na panelu se diskutovalo o tome na koji način treba pristupiti novim modelima organizovanja. Da li i na koji način sindikati mogu menjati svoje taktike i strukture i kakvu ulogu u organizovanju radništva može imati civilni sektor?

Prethodni članak

Klasna borba u autobusu: grad u službi Bus Plusa

Video: Venecuela – aktuelne debate unutar latinoameričke levice

Sledeći članak