„Za društvo u kojem će ljudi biti važniji od profita“ – XII kongres Socijaldemokratske unije

Izvor: Socijaldemokratska unija

12 redovni Kongres Socijaldemokratske unije je ujedno završnica procesa ujedinjenja levih snaga u parlamentarnu borbu, koji je započet na poziv te partije 2018. godine. Kongres izbornog karaktera održava se tokom današnjeg i sutrašnjeg dana.

Prema saopštenju partije, Glavni odbor SDU je usvojio predloge novog Programa i programskog dokumenta Deklaracije o radničkim pravima, kao i predlog novog Statuta, sa predlozima izmena imena stranke Socijaldemokratska unija u Partija radikalne levice, programskih ciljeva stranke u skladu sa predlogom novog Programa, promenom naziva Socijaldemokratske omladine u Radnička omladina i Foruma žena u Front žena.

U saopštenju se ističe da je proteklih godina prosces ujedinjenja levih organizacija nastavljen kroz zajedničku saradnju protiv nasilnih iseljenja, protiv izgradnje minihidroelektrana, i kroz ujedinjenje pojedinki i pojedinaca iz Levog samita Srbije, Diema25, članica i članova studentskog pokreta iz Novog Sada i Beograda.

Prema predlogu novog programa Partija radikalne levice će se boriti za socijalističko društvo zasnovano na jednakosti, solidarnosti, slobodi, demokratiji, internacionalizmu, antiimperijalizmu i antifašizmu, za društvo u kojem će ljudi biti važniji od profita:

Zalažemo se za Srbiju kao sekularnu republiku u kojoj su garantovani dostojanstven rad slobodan od izrabljivanja, krov nad glavom, zdrava hrana i životna sredina, besplatno zdravstvo i obrazovanje, rodna ravnopravnost i prava manjina.

Zbog epidemiološke situacije i poštovanja propisanih mera od strane republičkog Kriznog štaba, Kongres se održava online.

A.J.

Preporučeni članci

Smatramo da je jako važno da kritičko novinarstvo ostane van komercijalnih interesa.

Podržavajući naš rad individualnim donacijama iz zemlje i inostranstva pomažete nam da ostanemo nezavisni.

Sva podrška je dobrodošla!

 

DONIRAJTE