Udruženi pokret slobodnih stanara: Moć promene je u lokalnom političkom organizovanju

 

Vesti o političkom delovanju na lokalnom nivou ne dopiru često do šire javnosti. Pogotovo ako je u pitanju organizovanje ljudi izvan etabliranih političkih partija, a zarad borbe za kvalitetniji život u sredini u kojoj žive.

Zahvaljujući uspehu u borbi protiv nezakonitosti u poslovanju gradske toplane Udruženi pokret slobodnih stanara iz Niša se javnosti nametnuo kao relevantni politički akter na lokalu. Ovaj pokret je nastao spontanim organizovanjem, nastavlja da dela u korist boljih javnih i komunalnih usluga, a u prespektivi im je širenje fokusa na pitanja položaja radnika i radnica. Ideološko opredeljenje pokreta je demokratski socijalizam, a mogućnost pozitivne društvene promene njegovi članovi prepoznaju upravo u omasovljenju političkog organizovanja ljudi na lokalu.

Preporučeni članci

Smatramo da je jako važno da kritičko novinarstvo ostane van komercijalnih interesa.

Podržavajući naš rad individualnim donacijama iz zemlje i inostranstva pomažete nam da ostanemo nezavisni.

Sva podrška je dobrodošla!

 

DONIRAJTE