Beograd u pokretu: Srbija raspolaže milionima tona „crnog zlata“ koje se ne koristi

Organizacija „Beograd u pokretu“ poručuje da glavni grad treba da bude predvodnik u održivom upravljanju resursima - i to koristeći strugani asfalt.

„Srbija i Grad Beograd imaju priliku da iskoriste milione tona struganog asfalta koji trenutno nisu iskorišćeni. Vraćanjem ovog materijala u ponovnu proizvodnju, možemo izgraditi ne samo puteve i nasipe, već je njegova primena višestruka“, navodi se u saopštenju ove organizacije.

Poručuju da je ovaj koncept cirkularne ekonomije već odavno usvojen u Zapadnoj Evropi, u skladu sa Zelenom agendom.

„Na primer, u Nemačkoj 82% struganog asfalta koristi se za vruće recikliranje, što doprinosi novoj proizvodnji sa učešćem od 60%. U Srbiji, međutim, preko 3 miliona tona recikliranog asfalta trenutno leži neprofitabilno, često neadekvatno deponovano. Potencijal za njegovu ponovnu upotrebu nije iskorišćen ni približno u meri koja bi mogla imati značajan uticaj“, navodi se dalje.

Prema rečima organizacije, ovim bi se direktno smanjila eksploatacija kamena iz kamenoloma iz prirode, što bi za posledicu imalo smanjeni negativni uticaj na životnu sredinu.

„Nažalost, uloga ovog materijala i procesa za unapređenje životne sredine nije dovoljno prepoznata u našem društvu. Zato pozivamo sve relevantne aktere – od vlasti do građana i naučne zajednice – da podrže ovu inicijativu da bi se stvorila održiva budućnost“, zaključuje se.

I.K.

Prethodni članak

Zbog novih mera štednje u EU samo tri države članice će moći da ulože dovoljno u klimatsku i socijalnu politiku

„Beograd u pokretu“ apeluje da se zaustavi prodaja „Stare Šećerane“

Sledeći članak