CIEH: Ministarstvo kulture potvrdilo da je na snazi prethodna zaštita celog područja Starog sajmišta

„Nadamo se da će ovo dovesti do hitne obustave daljeg rušenja i nastavka istraživanja“, poručuju iz Centra za istraživanje i edukaciju o Holokaustu – CIEH.

Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu – CIEH je 28. juna objavio odgovor Ministarstva kulture republike Srbije od 22. 6. u kome se, naglašavaju, „jasno ističu obaveze institucija države, zavoda za zaštitu i investitora kao i činjenica da je Staro Sajmište bilo u celini u statusu prethodne zaštite“.

Najvažnije, Ministarstvo kulture je potvrdilo da se prostor na kome se aktuelno ruši Nemački paviljon nalazi u zoni zaštite u okviru Starog sajmišta, kako su od početka tvrdili iz Centra za istraživanje i edukaciju o Holokaustu, a ne van njega:

„S obzirom da se predmetni prostor nalazi u zaštićenoj zoni nepokretnog kulturnog dobra Staro sajmište Logor Gestapoa, potrebno je da Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda dostavi informaciju i o tome da li je investitor tražio uslove za preduzimanje mera tehničke zaštite za izvođenje infrastrukturnih radova i da li je Zavod izdao takve uslove“.

Nemački paviljon ipak ne „ispada“ iz obuhvata zaštite

Podsetimo, Staro sajmište, nekada koncentracioni logor a danas zapušteni memorijalni kompleks, je lokacija stradanja Jevreja, Roma i antifašista u Drugom svetskom ratu. Početkom januara je počelo, a početkom juna nastavljeno rušenje jedne od zgrada u sastavu Starog Sajmišta, Nemačkog paviljona. Pored materijalne, prašina se digla i u javnosti jer su predstavnici stranke Zajedno u dva navrata rušenje uspeli da privremeno zaustave telima.

Javnost je navikla na to da se zaštićeni objekti ruše kad im zaštita istekne, a nova se „slučajno“ ne izda na vreme. Ovde je problem bio malo drugačiji: nije samo vremenski nego posledično i prostorni. Kako su za Mašinu sredinom juna komentarisali Nikola Radić Lucati iz CIEH-a i Đorđe Miketić iz stranke Zajedno, zaštita Nemačkog paviljona je bila sporna jer se objekat u različitim dokumentima pojavljuje na različit način. Predstavnici CIEH-a su tvrdili da se zaštita odnosi na šire granice područja koje obuhvataju paviljon, što je sada potvrđeno odgovorom Ministarstva:

„Ukazujemo na to da je na osnovu člana 32 stav 3 Zakona o kulturnom nasleđu, prethodna zaštita arheoloških lokaliteta (evidentiranih i neevidentiranih) odnosno arheološkog područja trajna i s tim u vezi potrebno je da sve nadležne institucije u okviru delokruga svog rada učine sve kako ne bi došlo do njegovog uništenja ili oštećenja“.

Odgovor institucija nakon mesec i po dana ćutanja

U CIEH-u su insistirali i na tome da se nikakvi radovi ne smeju sprovoditi pre nego što se istraži teren ispod paviljona, za koji postoje indikacije da je mesto masovne grobnice. „Upravo za lokaciju u Nemačkom paviljonu se poklapaju svedočenja, georadarski snimak i snimak površine ploče“ koji ukazuju na postojanje masovne grobnice, izjavio je ranije Lucati za Mašinu.

CIEH je od nadležnih institucija tražio dozvolu za istraživanje masovnih grobnica na lokacijama na Starom Sajmištu, a u te svrhe i radi sprečavanja rušenja paviljona pre istraživanja Ministarstvu kulture, gradskom i republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture još početkom maja 2023. dostavio odgovarajući elaborat o lokaciji. Kada je početkom juna počelo rušenje glavne zgrade paviljona, a predstavnici stranke Zajedno ga zaustavljali, ove institucije još nisu bile reagovale.

Odgovori su stigli nakon mesec i po dana ćutanja.

„Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda načelno je saglasan sa inicijativom da se prostor Starog sajmišta, posebno Nemački paviljon i prostor oko njega forenzički i arheološki istraži imajući u vidu navedene indicije o postojanju masovnih grobnica”, konstatuje se u odgovoru gradskog Zavoda od 22. juna, u kom se CIEH upućuje na to da se „obratite nadležnim institucijama za dobijanje uslova“ za arheološka istraživanja.

Ako ste pažljivo čitali – nadležne institucije koje izdaju takve uslove su sam Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Na drugim slovenskim jezicima bi se reklo „ja nisam ja i koza nije moja“. Iz Centra za istraživanje i edukaciju o Holokaustu su takav odgovor nazvali PR kontrolom štete.

Ministarstvo: za zaustavljanje radova nadležan Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

U odgovoru Ministarstva kulture koji potpisuje pomoćnica ministarke od istog datuma, 22. juna se, ipak, zahteva intervencija Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, odnosno obustavljanje građevinskih radova:

„Imajući u vidu da, kako je navedeno u Obaveštenju punomoćnika stranke ‚Zajedno‘ grad Beograd sprovodi infrastrukturne radove na izgradnji saobraćajnice SP-3 KO Novi Beograd koja jednim svojim delom prelazi i preko nacističkog logora za Jevreje i koncentracionog logora na Starom Sajmištu, što podrazumeva i rušenje Nemačkog paviljona, potrebno je da nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda izvrši uvid u stanje predmetnog prostora i radova i saglasno utvrđenom stanju dalje postupi u skladu s odredbama Zakona o kulturnim dobrima“, navodi se u odgovoru na Elaborat i zahtev za dozvolu za pristup lokacijama na Starom sajmištu koje je Ministarstvu dostavio CIEH i Obaveštenje o arheološkom nalazištu koje je dostavila stranka Zajedno.

Ministarstvo kulture je podsetilo na to da Zakon o kulturnim dobrima propisuje obavezu izvođača radova da „ako naiđe na arheološko nalazište ili arheološke predmete bez odlaganja prekine radove, obavesti o tome nadležni zavod i preduzme mere da se nalaz ne uništi, ne ošteti i da se sačuva na položaju na kom je otkriven“.

Ministarstvo kulture je od gradskog Zavoda tražilo da sazna da li je, alo je investitor tražio uslove za preduzimanje mera tehničke zaštite za izvođenje infrastrukturnih radova, u okviru ovih uslova predviđen i arheološki nadzor, kao i da li arheološki nadzor na terenu prati izvođenje radova.

Naglašava se da arheološka istraživanja mogu vršiti samo javne ustanove zaštite kulturnih dobara ili visokoškolske ustanove, i to po odobrenju Ministarstva kulture; da je sredstva za istraživanje i objavljivanje rezultata obavezan da obezbedi investitor; a da je za zaustavljanje radova u ovom slučaju nadležan Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda – a u slučaju da oni ne reaguju adekvatno, republički Zavod.

Kako se konstatuje u odgovoru, Ministarstvu kulture je od strane Centra za istraživanje i edukaciju o Holokaustu (CIEH) dostavljen Elaborat i zahtev za dozvolu za pristup lokacijama na Starom Sajmištu radi neinvazivnog istraživanja mogućih masovnih grobnica u cilju zaštite objekta od istorijskog značaja na prostoru Nemačkog paviljona“, kao i Obaveštenje o arheološkom nalazištu koje je predao punomoćnik stranke Zajedno i dopis Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda (upućen CIEH-u).

„Nadamo se da će ovo dovesti do hitne obustave daljeg rušenja i nastavka istraživanja“, poručili su iz Centra za istraživanje i edukaciju o Holokaustu – CIEH.

I.K.

Prethodni članak

Prihod od sezonskog rada više ne utiče na ostvarivanje novčane socijalne pomoći

Odbačena tužba Ziđina protiv aktivista: Sud stao iza toga da je Starica javno vlasništvo

Sledeći članak