Da li će se menjati dužina porodiljskog odsustva?

Neposredno pre Nove godine je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić najavio da će doći do novih izmena Zakona o finansijskoj pomoći porodicama sa decom, te da će porodiljsko odsustvo za prvo dete biti produženo na 15 meseci, odnosno 18 meseci za drugo dete.

Izmene Zakona o finansijskoj pomoći porodicama sa decom, se neće usvajati u prvoj polovini 2023, uprkos najavama s državnog vrha, javlja N1. Na pitanje tog medija da li će, i kada, biti usvojene izmene zakona koje će omogućiti produžetak porodiljskog bolovanja, ili se od te mere odustalo iz Ministarstva za brigu o porodici i demografiju je odgovoreno da „Radna grupa Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koja je formirana radi izmena Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, razmatra sve prispele predloge i sugestije“, navodi se na sajtu N1.

Ove izmene dovešće do mogućnosti usaglašavanja porodiljskog sa politikama upisa dece u vrtić, odnosno odsustva radi brige i nege o detetu koje skupa trenutno traje 365 dana a završava se po pravilu sa detetovih navršenih 11 meseci starosti, jer se porodiljsko bolovanje otvara oko mesec dana pre termina porođaja. Žene nakon toga moraju da otvaraju nova bolovanja i koriste odmore kako bi premostile period do upisa deteta u vrtić u koji se dete može upisati najčešće na redovnom konkursu tek u septembru tekuće godine, kada mnoga deca imaju nekoliko meseci više od navršene godine.

Izmena, međutim, još uvek nema. To nisu svi problemi Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom.

Kako je Mašina ranije pisala, Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom je diskriminatoran prema ženama koje nemaju ugovor o radu, jer im ne garantuje osnovna prava garantovana Zakonom o radu. Žene koje nemaju standardne ugovore, već rade po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima, preduzetnice su ili frilenserke, po trenutnom Zakonu nemaju ista prava kao i žene zaposlene sa ugovorima o radu.

Da bi Zakon prestao da bude diskriminatoran, neophodno je promeniti ne samo odredbe ovog zakona, već celokupan Zakon o radu, po kome se, trenutno, samo oni/e sa ugovorima o radu na određeno ili neodređeno vreme smatraju zaposlenima na koje se ZOR odnosi i čija prava i obaveze uređuje.

I.P.

Prethodni članak

Štrajk radnika zagrebačke Čistoće poučan je za Srbiju

Pokrenuta kampanja za zaštitu mentalnog zdravlja na radnom mestu

Sledeći članak