Dok država merama pomaže poslodavce, zaposlene trudnice i porodilje ponovo oštećene

Trudnicama i porodiljama čiji su poslodavci korisnici državne mere za ublažavanje ekonomskih posledica nastalih usled bolesti Covid-19, naknada zarade na porodiljskom bolovanju biće umanjena, čime se njihova egzistencija ugrožava. 

Kako saopštavaju sa portala Bebac, radi se o tome da će sve porodilje čiji su poslodavci koristili ovu mogućnost biti oštećene, za onaj period za koji se poslodavcima koji su prihvatili državne mere odlaže plaćanje poreza i doprinosa. Radi se o četiri meseca tokom 2020. godine – mart, april, maj i avgust ili april, maj, jun i avgust – tokom kojih će se svim trudnicama i porodiljama kojima ovi meseci ulaze ili će ulaziti u poslednjih 18 meseci od dana otvaranja trudničkog, ili od otpočinjanja porodiljskog bolovanja, ovi meseci u obračunu naknade zarade računati sa nula dinara. Kako ističu u saopštenju:

Koliko god da je ovakva mera pomogla poslodavcima, nedopustivo je da zbog iste mere ispaštaju zaposleni — u ovom slučaju trudnice i porodilje, kojima se u obračunu naknade zarade neće obračunavati meseci za koje poslodavac nije platio poreze i doprinose.

S obzirom na sporni Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom koji je i dalje aktuelan, o čemu smo već pisali na portalu Mašina, koji podrazumeva čak 18 meseci koji ulaze u period obračuna naknade zarada, veliki broj trudnica i porodilja će biti oštećen ovim merama države.

Izlazeći u susret poslodavcima, ali ne i zaposlenima – u ovom konkretnom slučaju trudnicama i porodiljama – država je, ponovo, ugrozila one socijalne kategorije koje su već dovoljno oštećene pomenutim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom. Od redakcije portala Bebac saznajemo da će im naknade biti vraćene, ali tek 2023. godine:

Kako su nam u Ministarstvu objasnili, porodilje neće biti oštećene, već će im se ta razlika naknadno uplatiti, ali tek kad poslodavac u reprogramu isplati sve zaostale poreze i doprinose. Kako u reprogramu poslodavci imaju rok da isplate zaostale poreze i doprinose u prvom kvartalu 2023. godine, oštećene mame će tek tada moći da podnesu zahtev za iznos koji im je umanjen, osim u slučaju da poslodavac ranije isplati sve zaostale poreze i doprinose.

Dodatni problem sa kojima se buduće mame odavno suočavaju je kašnjenje u isplati naknade za trudničko bolovanje po više meseci, a odgovornost za tu činjenicu se prebacuje sa jednog nadležnog tela na drugi, dok iz roditeljskog portala kažu da je rešenje u boljoj organizaciji, smanjenjem roka na pet dana za sve poslodavce za slanje neophodne dokumentacije i skraćenju roka u kom je RFZO u obavezi da isplati označenu nadoknadu.

V.K.

Prethodni članak

RERI tuži Ziđin zbog zagađivanja vazduha

Konformistički izbor za NIN-ovu nagradu i Pobunjeni NIN-in izbor

Sledeći članak