RERI tuži Ziđin zbog zagađivanja vazduha

Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI) krivično je tužio kompaniju Ziđin Koper i njenog predsednika zbog zagađenja vazduha u Boru.

Bor

Postoji osnovana sumnja da su u Ziđin Koperu odgovorni za krivično delo Zagađenja životne sredine, navodi RERI na svom sajtu.

Inspekcija Ministarstva za životnu sredinu je, naime, utvrdila višestruko veće koncentracije sumpor-dioksida od dozvoljenih graničnih vrednosti, i to više puta tokom kalendarske godine.

Time je došlo do kršenja Zakona o zaštiti vazduha i Uredbe o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Inspekcija je protiv Ziđina zbog pomenutih kršenja podnela samo prijavu za privredni prestup, iako je mogla da podnese i krivičnu prijavu za zagađenja životne sredine kakvu je sada podneo RERI.

Kada se zagađenje tretira kao krivično delo, u moguće sankcije spada gašenje pravnog subjekta, zabrana obavljanja delatnosti i uslovna osuda pravnog lica, dok su sankcije za privredni prestup blaže.

Predstavnici RERI-ja smatraju da je inspekcija tako izabrala da „umesto mehanizma zaštite javnog interesa koji za posledicu može i treba da ima oštrije sankcije po pravno i odgovorno lice, koristi blaži mehanizam “, što su kritikovali i kao deo trenda vlasti da štite privilegovane kompanije.

Ekološke organizacije, građani Bora, pa čak i lokalne vlasti, su proteklih godina na različite načine skretali pažnju na problem zagađenja vazduha u gradu. Ono se, navode, intenziviralo od kada je Ziđin preuzeo RTB Bor krajem 2018. i udvostručio proizvodnju. Pored sumpor dioksida, građani Bora su izloženi prekoračenjima dozvoljenih koncentracija nikla, olova, arsena i žive, koje ostavljaju dugoročne posledice po zdravlje.

Iz kompanije su razloge za zagađenje uglavnom nalazili u zastarelosti postojeće opreme i obećavali poboljšanja ekoloških standarda, u koja su po ugovoru i obavezni da ulažu.

Privredni sud u Zaječaru je tokom 2019. i 2020. nekoliko puta i osuđivao Ziđin na novčane kazne zbog kršenja Zakona o zaštiti vazduha i Zakona o zaštiti životne sredine.

Programski direktor RERI-ja Mirko Popović je krajem 2020. za Slobodnu evropu prokomentarisao da su te kazne zbirno manje od investicija koje bi Ziđin morao da sprovede da bi fabrika prestala da krši zakone o zaštiti vazduha i životne sredine.

Protiv Ziđina i drugih odgovornih već je podnošeno i nekoliko krivičnih prijava. Krajem 2019. protiv Ziđina, ali i gradonačelnika Bora Aleksandra Milikića, te ministra za zaštitu životne sredine, Gorana Trivana, krivične prijave su podneli opozicioni političari iz Bora i predstavnici udruženja građana. U septembru 2020. krivičnu prijavu protiv Ziđina podneo je i sam gradonačelnik.

RERI je ranije upozoravao i na to da Srbija nije usvojila direktivu o odgovornosti za štetu u životnoj sredini i direktivu o krivičnim delima u životnoj sredini, koje bi doprinele poboljšanju standarda zaštite životne sredine iz zakonodavstva Evropske unije. Podsetimo, Agencija za zaštitu životne sredine je nedavno čak i snizila kriterijume za ocenu kvaliteta vazduha.

Bor je jedno od najzagađenijih mesta u i inače prezagađenoj Srbiji. Stručne i aktivističke organizacije zato proteklih godina upozoravaju da čitav region “živi u otrovnom oblaku“.

I.K.

Prethodni članak

Poslodavci isplaćuju i po 19 dinara dnevno za topli obrok

Dok država merama pomaže poslodavce, zaposlene trudnice i porodilje ponovo oštećene

Sledeći članak