Dr Mirjana Dokmanović: Izmene Zakona o sezonskom radu ne idu u koristi ni radnicama ni radnicima već samo poslodavcima

Zakon o radnom angažovanju na određenim poslovima u skladu sa povećanim potrebama poslodavca bi mogao uskoro da zameni Zakon o sezonskom radu i proširi njegovo delovanje na oblasti van poljoprivrede gde se od pre par godina primenjuje.

Dr Mirjana Dokmanović

Ministarstvo rada, kao predlagač ovog zakona, je rešeno da nastavi rad na izradi predloga i pored velikog protivljenja sindikata i stručnjaka za radno pravo.

O samom procesu izrade ovog zakona smo opširno pisali, a deo stavova stručnjaka možete pročitati u kratkom intervjuu sa Mariom Reljanovićem. Za komentar novog izmenjenog nacrta ovog zakona, o kojem bi trebalo da se izjasni radna grupa, smo zamolili i dr Mirjanu Dokmanović, naučnu saradnicu Centra za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka. Ona je kao konsultantkinja za rodnu ravnopravnost za potrebe organizacije UN Women, čije predstavnice su deo radne grupe za izradu zakona, napravila analizu uticaja Nacrta zakona na rodnu ravnopravnost.

Dokmanović smatra da je, bez obzira na određene promene u tekstu nacrta zakona, „očita namera zakonodavca da ne odustaje od proširivanja obuhvata povremenih i privremenih poslova sa sezonskih na građevinarstvo, usluge i druge delatnosti“.

„To je opasna intencija, jer će dovesti do porasta broja lica koja se angažuju na radu van radnog odnosa i koji neće imati pristupa čak ni već osakaćenim pravima iz radnog odnosa“, kaže Dokmanović za Mašinu.

Sredinom marta Dokmanović je za Mašinu komentarisala rodnu perspektivu prethodnog nacrta izmena Zakona o sezonskom radu za koji je rekla da „povremene radnike i radnice čini ravnopravnim u obespravljenosti i eksploataciji njihovog rada“, odnosno da će dovesi do porasta nejednakosti između muškaraca i žena. Sada, kada se pred radnom grupom našao novi nacrt, naša sagovornica smatra da bi „fokusiranje komentara isključivo iz perspektive rodne ravnopravnosti malo skliznulo na pogrešan kolosek“.

„Očito je da su u prvom planu isključivo interesi poslodavca, a na štetu prava svih koji stiču prihod na osnovu prodaje svog rada. Novi zakon ne ide u korist ni radnicama ni radnicima, niti državi, već samo poslodavcima“, zaključuje Dokmanović.

M.M.

Prethodni članak

Tomislav Tomašević iz koalicije Možemo! je novi gradonačelnik Zagreba

Osuda udruženja zbog prekinute izložbe u Oficirskom domu u Nišu: nedopustivo ponašanje predstavnika vlasti

Sledeći članak