Kvinna till Kvinna pokreće kampanju protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mestu

Beogradska kancelarija fondacije Kvinna till Kvinna juče je pokrenula onlajn kampanju protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mestu.

Kako navode iz Kvinna till Kvinna, cilj kampanje je informisanje javnosti o oblicima seksualnog uznemiravanja na radnom mestu, zakonskim kaznama i primerima seksualnog uznemiravanja na radnom mestu prikupljenim istraživanjem „Rodna diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja u Srbiji“ iz 2019. godine.

Ovo istraživanje je pokazalo da iako je pravni okvir koji reguliše zabranu rodne diskriminacije sveobuhvatan, „Srbiji i dalje nedostaje adekvatno sprovođenje zakona sa ciljem sprečavanja i rešavanja pitanja rodne diskriminacije na radu i u vezi s radom“.

Objavljivanje novog, ažuriranog i dopunjenog izdanja ovog izveštaja za period 2018–2021. godine planirano je za početak 2022. godine. Prema novom Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, rodno i seksualno uznemiravanje zabranjeno je ne samo na radnom mestu, već i u oblasti zapošljavanja, stručnog usavršavanja i napredovanja na poslu. Polno uznemiravanje se, u skladu sa članom 182a Krivičnog zakonika, kažnjava novčano ili zatvorom do šest meseci, navodi se u saopštenju.

Organizatorke navode da će kampanja, osim u Srbiji, biti sprovedena u još pet zemalja Zapadnog Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Severnoj Makedoniji. Završetak kampanje je planiran za 30. oktobar.

Fondacija Kvinna till Kvinna podstiče sve osobe izložene seksualnom uznemiravanju na radnom mestu da kontaktiraju Viktimološko društvo Srbije na telefon 011/ 22 88 040, kako bi dobile odgovarajuću pomoć ili podršku.

I.P.

Prethodni članak

Vazduh u Beogradu ponovo najzagađeniji na svetu

Škole se suočavaju sa ozbiljnim nedostatkom nastavnog kadra, ulaganje u školstvo opada iz godine u godinu

Sledeći članak