Međunarodna konfederacija sindikata: jedan radnik umre svakih 10 sekundi

Prema podacima Međunarodne organizacije rada (MOR) i Svetske zdravstvene organizacije (SZO) 19 faktora rizika povezanih sa radom uzrokuju 2 miliona smrti godišnje

„Rast broja smrtnih slučajeva povezanih sa radom biće zaustavljen samo ukoliko će zdravlje i bezbednost na radu postati deo Osnovnih načela i prava na radu Međunarodne organizacije rada, poput slobode udruživanja, kolektivnog pregovaranja i slobode od diskriminacije, dječijeg rada i prisilnog rada, izjavio je Oven Tudor, zamenik generalnog sekretara Međunarodne konfederacije sindikata (MKS).

Prema MKS broj umrlih bi dostigao 3 miliona ili više godišnje ukoliko bi se računica MOR i SZO dopunila uzročnicima smrti koje nisu uzeti u obzir u izveštaju dve organizacije i ispravcima neadekvatno vođenih statistika.

„Jedan radnik umre svakih 10 sekundi, a znamo šta je činiti da bismo zaštitili ljude“, poručuju iz MKS:

Zarad sprečavanja smrti na radu neophodno je da MOR prepozna zdravlje i bezbednost na radu kao temeljni princip prava na rad. Nadalje, prema ITUC neophdoni koraci k zaštiti života i zdravlja radnica i radnika su adekvatna procena rizika; univerzalni pristup zdravstvu na radu; učešće radnika i sindikata iz odbora za zdravlje i bezbednost na radnom mestu u radu nadležnih državnih institucija; obezbeđivanje prava radnicima da odbiju opasan posao i zahtevanje da se prijave bolesti dobijene ili pogoršane na poslu.

A.J.

Prethodni članak

Žene u informativnim medijima isključene sa pozicija moći

Udruženja penzionera će od države i dalje tražiti naknade za penzionere kojima su neustavno umanjivane penzije

Sledeći članak