Udruženja penzionera će od države i dalje tražiti naknade za penzionere kojima su neustavno umanjivane penzije

Suprotno navodima vlasti, iz Sindikata penzionera Srbije „Nezavisnost“ tvrde da su penzije imovina na koju pravo ne zastareva, ohrabrujući stotine hiljada oštećenih da zahtevaju naknadu štete

čekanje u redu

Po podacima Sindikata penzionera Srbije „Nezavisnost“ oko 840.000 penzionera je zakinuto za ukupno milijardu evra u periodu od novembra 2014. do septembra 2018. godine, kada sve penzije više od 25.000 dinara umanjivane po Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija.

Državu je za naknadu štete dosad tužilo nešto više od 10.000 pojedinaca i pojedinki, a mišljenja o tome da li je za ostale kasno su podeljena.

Naime, prvog oktobra 2021. je isteklo tri godine od prestanka važenja spornog zakona, čime je pravo za naknadu štete zastarilo po zakonu o Obligacionim odnosima.

Dok vlasti stoga tvrde da penzioneri više nemaju osnova da tuže državu, Sindikata penzionera Srbije „Nezavisnost“ poziva penzionere da pravdu traže i dalje, jer su po međunarodnim konvencijama penzije imovina, na koju pravo ne može da zastari.

Pravnu borbu za naknadu štete pojedinci i udruženja vode već godinama. „Nezavisnost“ je 2018. godine Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu podnela tužbu u ime 16.500 oštećenih. Osnov za tužbu je tvrdnja da je zakon po kom su penzije smanjivane bio neustavan u delu o nepovredivosti stečenih prava, te da je njime povređeno pravo na nesmetano uživanje imovine.

Međunarodni sud je pozvan i da odluči da li su sudovi u Srbiji, uključujući i Ustavni, propustili da zaštite prava građana. Naime, Ustavnom sudu Srbije je, kako piše Danas, upućeno više stotina inicijativa za ocenu ustavnosti Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija i njegove usklađenosti sa međunarodnim ugovorima kojih je Srbija potpisnica.

Nakon prvobitnog odbijanja, tužba Evropskom sudu za ljudska prava je vraćena u postupak, a iz Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica procenjuju da će odluka suda u ovom predmetu biti doneta u roku do dve godine.

Iz Sindikata penzionera Srbije „Nezavisnost“ za N1 navode da sporni zakon, osim što nije bio ustavan, nije sadržao ni vremensko određenje za primenjivanje mere, što tumače kao pravnu manjkavost.

Udruženja penzionera su tokom proteklog meseca svoje članove pozvala da u njihovo ima pokrenu postupke utuživanja kojima se prolongira zastarevanje prava na naknadu. Oni od Vlade i Skupštine zahtevaju „da konačno prihvate inicijativu za donošenje Zakona o pretvaranju duga penzionerima u javni dug i da ponude neki način nagodbe, odnosno dogovora o pravednom obeštećenju oštećenih penzionera“, kako se navodi u skorašnjem saopštenju.

I.K.

Prethodni članak

Međunarodna konfederacija sindikata: jedan radnik umre svakih 10 sekundi

Slovenija: opozicija se udružuje uoči izbora sa željom da uspostavi razvojno orijentisanu vladu

Sledeći članak