Mural solidarnosti

Foto: Ana Vuković
Foto: Ana Vuković

Beograd je danas dobio novi mural.

Udruženje KURS je na zidu restorana Studentskog grada oslikalo mural „Solidarnost – internacionalnim brigadama“ koji će danas biti predstavljen javnosti.

Mural je nastao kroz inicijativu koju su udruženje „Španski borci 1936-1939“ i KURS pokrenuli prethodne godine povodom obeležavanja osamdesete godišnjice Španskog građanskog rata i osnivanja Internacionalnih brigada.

Slika predstavlja niz ruku koje isprepletane drže jedna drugu u čvrstom stisku i tako stvaraju ljudski „lanac“ koji simboliše međunarodnu solidarnost kakva je iskazana tokom Španskog građanskog rata. Unutar ove mreže se nalaze i stihovi koje je pesnik Rafael Alberti uputio međunarodnim brigadama. Taj rat je bio uvod u krvoproliće Drugog svetskog rata, to je prvi put da su se sukobile fašističke vojske sa međunarodno organizovanim progresivnim pokretom koji će svoju konačnu pobedu izvojevati tek u svetskom ratu.

Foto: KURS
Foto: KURS

Značajan doprinos borbi španskog naroda protiv fašizma su dale i Internacionalne brigade u kojima je učestvovalo više od 35.000 dobrovoljaca iz pedeset zemalja iz svih delova sveta. U tom, istorijski jedinstvenom, pokretu međunarodne solidarnosti našlo se preko 1750 dobrovoljaca iz tadašnje Jugoslavije. Više od polovine1 jugoslovenskih dobrovoljaca su činili studenti i studentkinje, omladinci i omladinke, što nije bio slučaj sa grupama koje su pristizale iz drugih zemalja.

… za svakim studentom dobrovoljcem u Španiji stoji deset drugih u Jugoslaviji.

To je poruka koju je 675 studenata Beogradskog univerziteta potpisalo i uputilo španskim studentima 1937. godine.

Koleginice i kolege s Madridskog univerziteta su im odgovorili:

… Studenti iz Jugoslavije mnogo su doprineli slozi koja okružuje ove jedinice, boreći se u španskoj narodnoj vojsci kao komandiri, komesari, artiljerci, avijatičari, antitenkisti. Mi im ukazujemo najveću ljubav i ponosni smo što smo mogli govoriti s njima i stvoriti prijateljstvo koje se nikad neće razbiti … Ime vaše divne Jugoslavije izgovaramo s poštovanjem i simpatijama.

Napori koje su tadašnji studenti ulagali u borbi protiv fašizma te njihov kasniji doprinos u Narodno oslobodilačkoj borbi jugoslovenskih naroda je osnovni razlog zbog kojeg se mural nalazi baš na zidovima Studentskog grada.

Foto: Marko Miletić
Foto: Marko Miletić
Foto: Ana Vuković
Foto: Ana Vuković
Foto: Marko Miletić
Foto: Marko Miletić
Foto: Marko Miletić
Foto: Marko Miletić
Foto: KURS
Foto: KURS

Iako je oslikavanje murala planirano za oktobar 2016., kada je i obeležena ova godišnjica, realizacija je odložena usled izuzetno komplikovanih birokratskih procedura za dobijanje dozvola. Bez obzira što je projekat podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja dolazilo je do opstrukcije procesa dobijanja dozvole od strane nekih državnih službenika.

Grupa KURS već nekoliko godina u formi murala, ali i kroz istraživanja i publikacije, produkciju Zidnih novina i galerijskih intervencija bavi istorijom radničkog pokreta, studentskih i antifašističkih borbi, kao i ulogom umetnika i intelektualaca u tim borbama. Osim murala „Solidarnost – internacionalnim brigadama“ ova grupa je u Beogradu oslikala još dva sa sličnom tematikom – „Borba, znanje, jednakost“ koji podseća na studentske borbe tridesetih godina 20. veka i „20. oktobar“ koji je urađen u čast sedamdesete godišnjice oslobođenja Beograda.

Foto: KURS
Foto: KURS

 

  1. Omladinski pokret Jugoslavije 1919 – 1969, ur. Dušan Plenča, NIP Mladost, Beograd 1969.
Prethodni članak

Bauk modernizma kruži Jadranom

Predsednik protiv naroda

Sledeći članak