Na današnji dan objavljen je Manifest komunističke partije

Na današnji dan 1848. godine u Londonu je objavljen Manifest komunističke partije. Na zahtev tada tajnog međunarodnog radničkog udruženja Saveza komunista, Karl Marks i Fridrih Engels su napisali ovaj proglas koji je najpre objavljen na nemačkom jeziku pod nazivom Manifest der Kommunistischen Partei. Ovaj manifest, koji je postavio ciljeve i program Saveza komunista, prve međunarodne marksističke organizacije, podeljen je na preambulu i četiri poglavlja. Manifest je štampan u oko 800 primeraka nekoliko nedelja uoči februarske revolucije i predstavljao je sintezu promišljanja društvenih odnosa u eksploatatorskom kapitalizmu.

Osnovna misao koja se provlači kroz Manifest je da je čitava istorija čovečanstva istorija klasnih borbi – borbi između eksploatisanih i eksploatatora, između potčinjenih i vladajućih klasa na različitim stupnjevima društvenog razvitka. Komunistički manifest je preveden na gotovo sve svetske jezike, a prvo izdanje na srpskom jeziku je štampano u Pančevu 1871. godine. Od 2013. godine ovaj pamflet, zajedno sa prvim tomom Marksovog Kapitala postaje deo UNESCO baštine (Memory of the World program), a i danas predstavlja jednu od najčitanijih knjiga i najuticajnih političkih traktata. Marks i Engles su u svojim delima predvideli putanju kapitalističkog razvoja i to njihova dela čini živim i relevantnim i danas.

Prethodni članak

Srbija još jedan Svetski dan socijalne pravde dočekuje sa zastrašujućim podacima o siromaštvu

Slučaj Beovizije: kako sprečiti promovisanje nasilja nad ženama?

Sledeći članak