Srbija još jedan Svetski dan socijalne pravde dočekuje sa zastrašujućim podacima o siromaštvu

beskućnik na klupi
Foto: Marko Miletić / Mašina

Povodom Svetskog dana socijalne pravde Inicijativa za ekonomska i socijalna prava – A11 izdala je saopštenje u kojem se navodi da Srbija ovaj dan dočekuje sa podacima koji govore o sve većem broju siromašnih za čije probleme država nema adekvatna rešenja niti sistemske strategije.

Kako Inicijativa A11, organizacija koja se bavi zaštitom, promocijom i unapređenjem ekonomskih i socijalnih prava, navodi u saopštenju:

Srbija još jedan Svetski dan socijalne pravde dočekuje sa zastrašujućim podacima o siromaštvu, odsustvom bilo kakve održive politike u pogledu unapređenja socijalnih i ekonomskih prava građana i građanki i bez efikasnog sistema zaštite ovih prava.

Prikupljanjem različitih podataka i njihovim ukrštanjem sa analizom propisa značajnih za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava, kao i sa rezultatima određenih javnih politika koje utiču na ostvarenje ekonomskih i socijalnih prava najugrođenijih građanki i građana, inicijativa A11 skreće pažnju na veliki raskorak između stanja na terenu i državnih mera koje na „neadekvatan“ način, često kasneći godinama, te selektivno i interesno određujući prioritete, doprinose sve većem socijalnom raslojavanju i rastu nejednakosti u Srbiji:

Uprkos tome što prema poslednjim podacima u Srbiji živi 1.800.000 građana koji su u riziku od siromaštva, država nema sveobuhvatnu strategiju za borbu protiv siromaštva. Socijalna davanja među najnižim su u Evropi, novčana socijalna pomoć iznosi nešto preko 8.000 dinara, a većina korisnika prima je samo devet meseci u toku godine. Istovremeno, skoro 10.000 korisnika novčane socijalne pomoći do sada je bilo prinuđeno na neplaćeni rad kako ne bi izgubili pravo na socijalna davanja. Ove mere, iako uvedene još 2014. godine kao mere za aktivaciju korisnika socijalne pomoći, dovele su samo do toga da su najugroženiji dodatno ugroženi, a da se socijalna davanja shvataju isključivo kao trošak za državni budžet.

Zdravstveno osiguranje, kako studije pokazuju, i dalje je nedostupno upravo onima kojima je najpotrebnije, poput osoba bez dokumenata ili prebivališta, među kojima su u najvećem broju najugroženiji pripadnici i pripadnice romske nacionalne manjine.

U saopštenju se dalje naglašava da bi novi Zakon o zdravstvenom osiguranju mogao ozbiljno da pogodi i osobe koje se leče od karcinoma budući da propisuje da svi oni koji ne odu na preventivni pregled kojim bi se mogla otkriti bolest u ranoj fazi, neće imati pokrivene troškove lečenja u potpunosti.

Konačno, u saopštenju se skreće pažnja javnosti da je Srbija „odbila da ratifikuje Opcioni protokol uz Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima koji bi građanima omogućio pristup međunarodnoj zaštiti ekonomskih i socijalnih prva“.

Sveobuhvatan izveštaj Inicijative A11 „Prava drugog reda – Socijalna prava u svetlu mera štednje (2012-2020)“ rezultat je analize ostvarivanja ključnih ekonomskih i socijalnih prava, poput prava na socijalnu zaštitu, prava na stanovanje, na zdravstvenu zaštitu, te drugih prava koja su deo tzv. druge generacije ljudskih prava.

V.K.

Prethodni članak

Dobrotvorni koncert za Krov nad glavom

Na današnji dan objavljen je Manifest komunističke partije

Sledeći članak