Na Zvezdari novi protesti stanara: Ne damo Poljanče i Čingrijinu

Foto: Iskra Krstić / Mašina

Na opštini Zvezdara u Beogradu građani su protekle nedelje ogranizovali čak dva protestna skupa, a danas predali primedbe na Nacrt plana detaljne regulacije područja uz ulice Dimitrija Tucovića i Čingrijine u delu od Batutove ulice do kompleksa osnovne škole „Marija Bursać“. Oni se protive i izmenama režima saobraćaja u tom delu grada i pretvaranju nekoliko zelenih površina u parkirališta i saobraćajnice.

Stambeno susedstvo, u podnožju već dobrano devastirane Zvezdarske šume, iznenađuje bogatstvom drvoreda i vrtova između predratnih kuća, i planski formiranih šumaraka i travnjaka u delu građenom nakon Drugog svetskog rata. Iako zapuštenih fasada, jedna je od poslednjih urbanih oaza u širem centru prestonice.

Signal za uzbunu je dalo ograđivanje zelene površine u dvorištu otvorenog bloka u Bulevaru Kralja Aleksandra sa namerom da se ona iskoristi za parking. Ovu betonizaciju građani su zasad sprečili zahvaljujući reakciji građevinske inspekcije.

Foto: Ne damo Poljanče i Čingrijinu / Facebook

Sporne izmene definisane su Nacrtom plana detaljne regulacije područja koji će biti iznet na javnu raspravu početkom oktobra. Kako za Mašinu konstatuje Aleksandra Knez-Milojković, stanarka, plan deluje nestručno, izrađen je bez konsultacija sa stanarima i širom javnošću, kontradiktoran je i zakonski sporan.

Najproblematičniji su predlog izgradnje parkinga nauštrb zelene površine u Bloku 4, takozvanom Poljančetu, proširenje Čingrijine ulice, izgradnja saobraćajnice Nova 1 u Bloku 8 i izgradnja nove okretnice javnog prevoza u Bloku 12. U primedbama na nacrt plana stanari iznose podatak da bi se betonizacijom Poljančeta čak prepolovila kvadratura zelenih površina po stanovniku na pogođenom području, opadajući sa 11 na zanemarljivih 5 kvadrata. Proširenje saobraćajnica bi povećalo protok saobraćaja, te nivo buke i zagađenja.

Pomenuti zahvati, uz nekoliko manjih, drastično bi umanjili kvalitet života građana, ugrozili njihovo zdravlje i imali pogubno dejstvo na biodiverzitet u području u kom egzistira i nekoliko zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.

Foto: Ne damo Poljanče i Čingrijinu / Facebook

Susedstvo bi moglo i bukvalno da – otkliza. „Da li su ljudi koji su sastavljali plan uopšte izlazili na teren ili čitali postojeću dokumentaciju“, pita se Knez-Milojković budući da je potez od Dimitrija Tucovića do Čingrijine jasno dokumentovan kao klizište.

U Čingrijinoj već i postojeći saobraćaj izaziva velike vibracije, pa se na zgradama pojavljuju pukotine. Zamislite, oni su planirali da poseku drvorede starih kedrovih stabala i lišćare čije korenje praktično armira teren. Drveće nas čuva od toga da nam se ne sruši zgrada. Ako se, po planu, dve trake u Čingrijinoj zamene sa 4 mi iz zgrade direktno ispadamo na zagušljivu saobraćajnicu.

Takođe, iza te zgrade je naše čuveno Poljanče, gde su generacije dece odrastale u prirodi. To će postati novi parking – umesto da se renoviraju već postojeći i izgrade ranije planirani, na pogodnijim lokacijama.

U nacrtu plana nedostaje Studija opravdanosti planiranog saobraćajnog rešenja. On zanemaruje i postojanje nepokretnih kulturnih dobara (Trećepozivačka česma) i uticaj planiranih radova na arheološko nalazište Antički Singidunum, sa kojim se graniči.

Zvezdarci planove za povećanje intenziteta saobraćaja u njihovom kraju dovode u vezu sa smanjenjem saobraćaja i broja parkirališta u centru grada. Oni smatraju da politika gradskih vlasti kojom se centar pretvara u pešačku zonu za turiste kao posledicu ima i ugrožavanje njihovog životnog ambijenta.

Mi građani Zvezdare, udružili smo se da branimo svoja ustavna prava, da branimo Zakon o zaštiti životne sredine i prava iz Arhuske konvencije! Ne može neko sa već i tako katastrofalnim učinkom širom Beograda da odlučuje umesto nas i nećemo dati da se zabode nijedan ašov a da se mi nismo pitali!

Foto: Milica Piletić

Na održanim skupovima građani su konstatovali da gradska uprava nije odgovorila na njihove dosadašnje pokušaje da se betoniranju usprotive putem argumentovanih primedbi u pismenoj formi. Time je, tvrde, pokazala da su oni za nju nevidljivi. Građani će nastaviti sa dostavljanjem primedbi, pisanjem peticija i drugim vidovima institucionalne borbe za svoj interes, ali najavljuju i radikalizaciju protesta putem direktnih akcija.

I.K.

Prethodni članak

Kako se Marko Kosovac povredio na poslu, a preminuo – nezaposlen

Sindikalno organizovanje mladih: prepreke i preduslovi

Sledeći članak