NALED: Usmeni dogovor dozvoljava angažovanje radnika na manje od mesec dana

NALED smatra da bi se proširenjem dejstva Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima radnicima koji sada rade na crno, obezbedila prava u skladu sa međunarodnim standardima.

Kako smo na Mašini pisali prošle nedelje dejstvo Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima bi uskoro moglo da bude prošireno na više oblasti među kojima su i građevinarstvo i turizam i ugostiteljstvo. Ministarstvo rada je već formiralo radnu grupu čiji je zadatak da do kraja marta napravi nacrt izmena i dopuna koje bi se jako brzo našle pred Vladom.

Dokumenta koja su predstavljena ovoj radnoj grupi koju sačinjavaju predstavnici vlasti, sindikata, poslodavaca i civilnog sektora kao i sam proces rada su izazvali nezadovoljstvo među sindikatima. Čini se da u ovom momentu predstavnicima radnika i radnica nije prihvatljivo ništa od izmena koje predstavnici poslodavaca stavljaju na sto.

Iz NALED-a za Mašinu kažu da je osnovna intencija proširenja zakona o sezoncima „da se radnicima koji sada rade na crno, obezbede prava u skladu sa međunarodnim standardima: penzijsko osiguranje i osiguranje u slučaju povrede od radu“.

Sudeći po istraživanjima koje je radio NALED državni budžet bi bio uvećan na osnovu plaćanja doprinosa za angažovanje sezonskih radnika. Pitali smo ih da li se to uvećanje računa u odnosu na situaciju kada su isti ti radnici angažovani na crno ili kada su angažovani po nekim ugovorima?

Prihod države od njih je 0 dinara, budući da su sada potpuno van sistema. Ako bi primera radi u prvoj godini zahvaljujući proširenju zakona u legalne tokove prešlo 16.000 radnika, to bi donelo 102.240.000 dinara prihoda u budžet, saopštavaju iz NALED-a.

Veliko nezadovoljstvo sindikata je izazvala i stavka u rešenju o obrazovanju radne grupe, u koje su novinari Mašine imali uvid, prema kojoj će NALED „radnoj grupi pružiti stručnu, finansijku i administrativno-tehničku podršku“. Pitali smo za komentar o ovoj formulaciji.

NALED je, kroz projekat koji podržava Vlada Ujedinjenog kraljevstva preko Fonda za dobru upravu, obezbedio sredstva za unapređenje softvera i aplikacije za pojednostavljeno angažovanje sezonskih radnika, a radnoj grupi stručnu podršku pružiće na osnovu nalaza analize efekata primene sistema pojednostavljene prijave sezonskih radnika u poljoprivredi i iskustava u realizaciji te reforme, kao i na osnovu nalaza ex ante analize za proširenje zakona na druge delatnosti. Glavni institucionalni korisnici projekta koji NALED sprovodi uz podršku Fonda za dobru upravu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva su Ministarstvo za rad i Poreska uprava, rekli su nam iz NALED-a.

Koncept „usmenog dogovora“ koji je prilikom donošenja ovog Zakona 2018. godine postao legalna forma ugovaranja posla sa sezoncima je i tada naišao na dosta kritika i protivljenje sindikata. Ukoliko dejstvo zakona bude prošireno po usmenom dogovoru će raditi mnogo veći broj ljudi.

U NALED-u smatraju da je prednost usmenog dogovoru u odnosu na druge forme ugovaranja radnog angažovanja to što usmeni dogovor dozvoljava angažovanje radnika na manje od mesec dana.

Ovde su radnici automatski prijavljeni preko portala ili mobilne aplikacije u svim državnim sistemima (Poreska uprava, CROSO…), čime ulaze u legalne tokove radnog angažovanja, uz pripadajuća prava, a poslodavcu se automatski obračunavaju porez i doprinosi. Planirano je da radnici angažovani na ovaj način, preko portala, primaju obaveštenje o dogovorenim uslovima rada u skladu sa standardima EU (Direktiva 2019/1152) koji podrazumevaju dostavljanje obaveštenja u najkraćem mogućem roku, u papiru ili elektronskim putem, kažu iz NALED-a.

Kako smo ranije najavili portal Mašina će nastaviti da prati rad na izmenama i dopunama zakona o sezonskom radu uz konsultovanje svih relevantnih aktera.

M.M.

Prethodni članak

„Na zadnjem modelu sam sama radila četiri operacije.“ Intervju sa radnicom Geoxa

Savez samostalnih sindikata Beograda: „Zašto NALED želi da od radnika u Srbiji napravi robove?!“

Sledeći članak