„Naša društva dele veliki broj socijalnih i ekonomskih problema“. Stranke levice iz Srbije, Hrvatske i Slovenije pozivaju na regionalnu solidarnost

Foto: Matija Jovanović

Kriza izazvana pandemijom COVID-19 produbljuje inače ozbiljne socijalne i ekonomske probleme društava na prostoru nekadašnje socijalističke Jugoslavije. Deo borbe mora da bude politika solidarnosti, smatraju četiri partije levice koje su donele Deklaraciju o regionalnoj solidarnosti.

Inicijatorke Deklaracije o regionalnoj solidarnosti su Socijaldemokratska unija (Srbija), Levica (Slovenija), Radnička fronta (Hrvatska) i Nova ljevica (Hrvatska). Ove partije ističu da društva bivših jugoslovenskih republika dele niz problema, te da i efikasan odgvor na njih treba da bude zajdnički.

Ili ćemo pasivno posmatrati dodatno srozavanje životnog standarda i radnih uslova te zavisnost od domaćih tajkuna i stranog kapitala zainteresovanog isključivo za izvlačenje profita; ili ćemo se aktivno boriti za osnovne potrebe najvećeg broja ljudi. Ta borba nije moguća bez zajedničkih napora i regionalne solidarnosti, poručuje se u Deklaraciji.

Neposredan povod za predlaganje ove deklaracije je socijalna i ekonomska posledica pandemije koronavirusa. Prema inicijatorkama, zbog COVID-19 samo se brže produbljuju problemi u društvu koji su i inače bili prisutni.

Vodeći principi regionalne solidarnosti, koji se ističu u Deklaraciji su: socijalna pravda i jednakosta, rodna i seksualna ravnopravnost, nacionalna i etnička ravnopravnost, očuvanje zajedničke životne sredine i njenih resursa, antifašizam, saradnja i mir, empatija i međusobna pomoć.

Dokument je potpisalo niz javnih ličnosti među kojima su i: Boris Buden, Dubravka Ugrešić, Brano Milanović, Vedrana Rudan, Rajko Grlić, Mira Furlan, Dino Mustafić, Renata Salecl, Viktor Ivančić, Mitja Velikonja, Srećko Horvat, Dragan Markovina, Olga Dimitrijević, Antonije Pušić – Rambo Amadeus, Maja Pelević, Tanja Šljivar, Vladimir Arsenijević, Saša Ilić, Darko Cvijetić, Igor Štiks, Filip Balunović, Snježana Kordić, Todor Kuljić, Semezdin Mehmedinović, Asim Mujkić, Ankica Čakardić, Nerzuk Ćurak, Katerina Kolozova, Rumena Bužarovska, Duško Vujošević, Ognjen Glavonić, Nenad Veličković, Dejan Jović, Andrej Nikolaidis, Damir Arsenijević, Mirk Komel, Jovo Bakić, Marko Šelić Marčelo, Dobrica Veselinović, Dževad Prekazi, Dragomir Olujić Oluja, Alpar Lošonc, Ivan Medenica, Una Hajdari, Ljiljana Burcar, Artan Sadiku, Božo Koprivica, Lana Bastašić, Srđan Dvornik, Zlatko Dizdarević, Gal Kirn, Đokica Jovanović.

Na ovoj adresi možete podržati Deklaraciju vašim potpisom.

A.J.

Prethodni članak

Otvoreno pismo Sindikata lekara i farmaceuta građanima Srbije

Hapšenja, zatvaranja, oslobađanja, pa nove presude – država efikasna u borbi protiv mirnih demonstranata

Sledeći članak