OKO poziva Leskovac da prestane sa zloupotrebom sredstava za socijalnu zaštitu

Grad Leskovac je već nekoliko godina novac dodeljuje udruženjima koja ne ispunjavaju uslove konkursa, ili koja vode lica povezana sa gradskom upravom i članovima komisije, tvrde predstavnici koalicije „Otvoreno o konkursima – OKO“.

Leskovac

„Kao i ranijih godina, dva udruženja – Udruženje samohranih roditelja Tate i Mame (UTIM) i Udruženje sindikata penzionera Leskovac su ovogodišnjem konkursu podržana sa ukupno 1.800.000 dinara za šest projekata. Ova dva udruženja su osnovana od strane istog lica – Miodraga Stankovića. Udruženje UTIM pruža uslugu SOS telefona za žrtve nasilja, iako je Stanković lično dva puta osuđen za nasilje u porodici, o čemu su već prethodno izveštavali i lokalni i nacionalni mediji“, navodi se u saopštenju koalicije „Otvoreno o konkursima – OKO“.

Iz ove koalicije izdvajaju i slučaj organizacije „Grad Jelica“, koje godinama dobija sredstva za sprovođenje projekta sa istim nazivom, a nevidljivog javnosti. Reč je o projektu „Od nas za vas“, koji je ove godine dobio skoro polovinu, odnosno 2.500.000 dinara od ukupno 5.100.000 dinara za koje iz koalicije OKO kažu da su neregularno dodeljeni na nedavno završenom konkursu za finansiranje ili sufinansiranje programa/projekata udruženja u oblasti socijalne zaštite u 2023. godini, koji je objavio Grad Leskovac, Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj.

Nešto manje od pola miliona dinara dodeljeno je udruženju koje zastupa supruga jednog od članova komisije koja je odlučivala o vrednovanju i rangiranju projekata – Mia Kulić Stevanović, supruga Miloša Stevanovića, tvrde iz koalicije OKO. Oboje supružnika stevanović zaposleno je u Centru za porodičnu medijaciju, udruženju kome je dodeljeno 450.000,00 dinara.

Iz koalicije skreću pažnju i na to da je 100.000 dinara dodeljeno za projekat udruženja Odbor za ljudska prava Leskovac, koje bi po uslovima konkursa trebalo da bude diskvalifikovano jernije registrovano u oblasti socijalne zaštite. „Ovo udruženje je i prethodnih godina bilo predmet kritika lokalnih medija zbog svog učešća u raspodeli sredstava namenjenih socijalnoj zaštiti, i otvorene političke podrške zastupnika ovog udruženja lokalnim vlastima“, upozoravaju iz koalicije „Otvoreno o konkursima – OKO“.

Četvrt miliona dinara su dobila još dva društvo kojima nije mesto na konkursu za dodeljivanje sredstava za projekte iz oblasti socijalne zaštite: Udruženje inženjera i tehničara Leskovac i udruženje „Saobraćajna medijacija“. Potonje se nakon raspisivanja konkursa, „doduše“, snašlo. Naime, kako se navodi u saopštenju koalicije koja ispituje kako se dodeljuju javna sredstva: „Udruženje Saobraćajna medijacija je nakon raspisivanja konkursa promenilo svoju navedenu oblast ostvarivanja ciljeva, tako da pored promocije ispravne komunikacije među učesnicima u saobraćajnim nezgodama obuhvata i socijalnu zaštitu“.

„Koalicija Otvoreno o konkursima – OKO poziva Grad Leskovac da ne dozvoli da javna sredstva namenjena socijalnoj zaštiti i ovog puta budu zloupotrebljena raspodelom suprotno javnom interesu, i stoji solidarno uz one koji na ovu praksu godinama ukazuju, i zbog toga su izloženi surovom zastrašivanju i pretnjama“, poručuje se u saopštenju i dodaje:

„Podsećamo da je organizacija Žene za mir iz Leskovca od prošle godine izložena surovoj kampanji zastrašivanja i pretnji zbog ukazivanja na neregularnosti u raspodeli novca za socijalnu zaštitu u Leskovcu. Koalicija pruža svu podršku Ženama za mir, i poziva nadležne gradske organe da jasno pokažu da je ovakvo ponašanje nedopustivo, i obezbede adekvatnu zaštitu našim koleginicama.“

Iz koalicije OKO ocenjuju da je opisano raspolaganje novcem koji je namenjen najosetljivijim grupama daleko od ispunjenja javnog interesa i predstavlja nastavak prakse finansiranja GONGO organizacija kroz javne konkurse. Oni smatraju da se time se ugrožava održivost organizacija civilnog društva koje pružaju stvarne usluge korisnicima, a i onako nedovoljna sredstva za socijalno ugrožene građane ne dolaze do onih kojima su namenjena.

Ispred Koalicije OKO saopštenje su potpisali: Građanske inicijative, Centar „Živeti uspravno“, Udruženje Res Publika, Centar za evropske politike, FemPlatz, Krovna organizacija mladih Srbije, Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Asocijacija DUGA, Inicijativa za ekonomska i socijalna prava – A11, Transparentnost Srbija i Upravni odbor Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije.

I.K.

Prethodni članak

Ministarstvo građevinarstva pokrenulo postupak za poništenje građevinske dozvole za MHE Besko

Poslanici glasaju o nepoverenju Francuskoj Vladi

Sledeći članak