Porodiljsko odsustvo za očeve u Francuskoj 28 dana

U Francuskoj od početka ovog meseca važi nova uredba po kojoj očevi rođenih beba ili partneri njihovih majki imaju pravo na porodiljsko odsustvo od 28 dana.

otac sa bebom

Prvih nedelju dana odsustva nakon rođenja deteta je, prema ovoj odredbi, obavezno za sve očeve, dok se preostali slobodni dani mogu iskoristiti u roku od šest meseci od rođenja bebe. Prema ranijim uredbama, očevi u Francuskoj su imali pravo na 14 dana odsustva, što je novom uredbom udvostručeno.

Prva tri dana odsustva zbog rođenja deteta plaća poslodavac, dok ostatak odsustva pokriva socijalno osiguranje.

Kako prenose mediji, očevi na ovu porodiljsku naknadu imaju pravo ukoliko su radili najmanje 150 sati tri meseca pre rođenja deteta, ali i ukoliko u poslednjih šest meseci ima uplaćene poreze i doprinose za platu u određenoj visini.

Ukoliko poslodavac onemogućava muškarca da koristi ovo pravo preti mu novčana kazna.

Ova uredba prati evropske direktive o uvođenju porodiljskog odsustva za očeve u cilju, kako se navodi, promocije rodne ravnopravnosti odnosno da se ohrabre muškarci da podele teret odgovornosti sa svojim partnerkama nakon rođenja deteta.

Iako je uvođenje dozvoljenog odsustva za očeve dobra vest, mediji navode da to pravo u Francuskoj po starim uslovima u proseku koristilo oko 80 odsto radnika koji rade na neodređeno, ali samo 48 odsto onih koji rade na određeno i 32 odsto samozaposlenih, što pokazuju podaci Francuskog generalnog inspektorata za socijalne poslove (IGAS).

Drugačija slika u Srbiji

U Srbiji porodiljsko odsustvo za majke traje ukupno tri meseca od dana porođaja, a na njega se nastavlja odsustvo radi nege deteta. Otac nema pravo na porodiljsko odsustvo nakon rođenja deteta, nego može koristiti pravo na porodiljsko odsustvo samo u posebnim slučajevima. Kako navodi portal Bebac, ti slučajevi su kada majka napusti dete, usled smrti majke, izdržavanja zatvorske kazne ili kad je iz nekih drugih razloga majka opravdano sprečena da vodi računa o bebi (npr. hospitalizacija usled bolesti i dr.).

Kada prođe period od tri meseca, odnosno period porodiljskog odsustva, majka i otac se mogu smenjivati, ali ne i u istoi vreme biti odsutni sa posla, radi nege i brige o detetu. To znači da ukoliko otac želi da „preuzme“ negu o detetu od svoje partnerke, mora imati dokaz da ona radi, al i „sporazum u pisanoj formi između njega i supruge o tome da majka prenosi bolovanje radi nege deteta na supruga, odnosno oca deteta“.

I.P.

Prethodni članak

Rumunija: četiri porodice u opasnosti da budu izbačeni iz svojih domova u Klužu

Jura odbija da vrati na posao predstavnika sindikata Predraga Stojanovića i pored rešenja inspekcije

Sledeći članak