Rumunija: četiri porodice u opasnosti da budu izbačeni iz svojih domova u Klužu

Četiri porodice bi mogle da ostanu bez svojih jedinih domova koji se nalaze u blizini deponije Pata rat. Organizacija Socijalno stanovanje SAD! poziva građane da lično zahtevaju od gradonačelnika Kluža da zaustavi proces deložacija.

„Pozivamo sve građane da lično intervenišu u gradskoj kući Kluža i kod gradonačelnika Emila Boka i da ga ubede da ne ponovi nehumano postupanje prema romskim porodicama koji su već jednom deložirani 2010. godine“, piše u saopštenju medijima organizacije Socijalno stanovanje SAD! (Căși sociale ACUM!).

Zahtev da gradska vlast zaustavi proces deložacije četiri porodica do sada je podržalo 81 organizacija, kolektiv i grupa, i obaveštene su i javne institucije u Rumuniji i međunarodne institucije i organizacije za ljudska prava. 

Pisma od javnog izvršitelja porodicama su stigla 30. juna. U jednom od slučajeva dokumentacija u vezi sa deložacijom poslata je svim – i maloletnim – članovima porodice. Osim poziva da u roku od osam dana napuste svoj stan, izvršitelj je zatražio od članova porodice da prijave svoja primanjima i imovinu kao dokaz da mogu da plate troškove izvršenja u iznosu od skoro 600 evra. 

Ove porodice već žive u neadekvatnim uslovima u veoma zagađenom okruženju. Sada će roditelji i njihova deca postati beskućnici i to sa mogućim dugovima zbog troškova izvršitelja koji ih deložira, upozoravaju iz Socijalnog stanovanja SAD!.

Surovi uslovi za život – socijalno stanovanje je neophodno

Porodice koje bi mogle da ostanu bez krova nad glavom žive u blizini kluške deponije Pata rat. Uselile su se u prazne modularne objekte za stanovanje koje su se nalazile na toj zagađenoj lokaciji. Oni su već jednom izgubili svoje domove u talasu deložacija. 2010 godine, kada je 350 ljudi u ulici Coastei u Klužu ostalo bez krova nad glavom.

Organizacija Socijalno stanovanje SAD! ispravno rešenje vidi u obezbeđivanju socijalnog stanovanja za ove porodice. Međutim, zbog društvenih i političkih prilika u Klužu do takvog rešenja neće doći bez velikog pritiska javnosti.

Udeo socijalnog u ukupnom stambenom fondu u tom gradu je ispod 1%. U poslednjih tri godina manje od 10 stambenih jedinica je ustupljeno korisnicima, a podneseno je preko 350 zahteva za socijalno stanovanje. 

Gradska kuća i Departman za socijalnu i zdravstvenu podršku nisu razvili sistem za sprečavanje deložacija i ne nude alternativno rešenje stambenog pitanja za ljude koji bivaju izbačeni iz svojih domova, saopštili su iz Socijalno stanovanje SAD!

A.J.

Prethodni članak

Tornada su manifestacija ekstremnih vremenskih uslova – a to ima veze sa klimatskim promenama

Porodiljsko odsustvo za očeve u Francuskoj 28 dana

Sledeći članak