Radnička lista: kako do većeg uticaja radništva u elektoralnoj politici?

Foto: Mašina

Kako se može povećati uticaj interesa radništva u okviru elektoralne politike pitanje je koje je motivisalo grupu radničkih organizatora u Kaliforniji u SAD-u koja je osnovala organizaciju Labor Slate (Rardnička lista).

Organizatori-osnivači Radničke liste žele da premoste problem nedostatka kandidata na izborima koji su iz redova radništva i koji bi bili odgovorni radništvu. Zato su se odlučili za osnivanje organizacije koja je bazirana na individualnom članstvu i finansira se isključivo od članarina koja iznosi 5 dolara mesečno.

Svi kandidati Radničke liste moraju da prihvate programske smernice te organizacije, koje naglasak stavljaju na borbu za sindikalizaciju radnih mesta, priuštivo stanovanje, kvalitetno javno finansirano zdravstvo (Medicare for All), besplatno javno školstvo, besplatan i brz javni prevoz i povećanje poreza za bogate.

Radnička lista trenutno ima šest kandidata za različite funkcije u Kaliforniji.

Edvard Tores, jedan od kandidata Radničke liste kratko i jasno sumira osnovni problem s kojim se obični ljudi suočavaju u elektoralnoj politici:

„Ja sam deo radničke klase. Biramo predstavnike koji se ne bave zajednicom koja im je pomogla da budu izabrani “, rekao je Tores za In These Times. „Muka nam je od toga da naši zvaničnici ne rade ono što bi trebalo da rade, a to je da zastupaju interese radnika i ljudi sa malim primanjima.“

U gorućoj situaciji u kojoj se našlo, ne samo u SAD već širom sveta, radništvo zahteva istraživanje novih formi organizovanja i borbe za njihove interese, budući da uobičajeni pristup sindikata daje sve slabije rezultate. Radnička lista za sada nema formalnu saradnju ni sa jednim sindikatom, i fokus joj nije na sindikalnom organizovanju, već na uslovima sindikalizacije. Kako za In These Times objašnjava jedan od osnivača organizacije Jon Ezel „možete pomoći ljudima da se sindikalizuju“, ali, takođe, „možete menjati uslove pod kojima se sindikalizuju“.

A.J.

Prethodni članak

Protest u Sloveniji: „Primena Istanbulske konvencije pitanje života i smrti za žene“

Bez dogovora u SES-u: minimalac i sledeće godine ostaje daleko ispod minimalne potrošačke korpe

Sledeći članak