Seksualno uznemiravanje na fakultetima

Seksualno uznemiravanje na fakultetima je tabu tema o kojoj se retko priča, a kada se slučajevi otkriju i studentkinje odluče da progovore, adekvatna reakcija institucija, ali i samih fakulteta izostaje.

Univerzitet u Beogradu je 2021. godine usvojio Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja, a prema podacima Autonomnog ženskog centra iz 2019. godine tu su još i Fakultet političkih nauka, Pravni fakultet Univerziteta Union, a u okviru Univerziteta u Novom Sadu, Filozofski fakultet.


Sanja Pavlović iz Autonomnog ženskog centra kaže da pravilnik jeste dobra polazna tačka, ali da nije dovoljan da bi se počinioci kaznili, ali da joj se čini da je prijavljivanje seksualnog nasilja na fakultetima deo šireg društvenog talasa gde su devojke i žene odlučile da više ne ćute o svemu što im se dešava i da je važno da ih podržimo u tome što govore, bez obzira da li iza toga stoje imenom i prezimenom ili anonimno.

„I jedno i drugo mora naići na reakciju, mora naići na podršku. Mislim da sve ovo što se tiče fakulteta nam zapravo potvrđuje sva ona istraživanja koja već imamo, da je seksualno uznemiravanje široko rasprostranjena pojava u visoko obrazovnim ustanovama širom Srbije, na različitim fakultetima i da je došlo vreme da se sa time obračunamo”, rekla je Sanja Pavlović za Mašinu.

Na Arhitektonskom fakultetu je trenutno pokrenuto pitanje o seksualnom uznemiravanju o čemu smo već pisali, a samo godinu dana ranije studentskom parlamentu Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) obratile su se studentkinje koje su pretrpele seksualno uznemiravanje. Tada ovaj fakultet nije imao usvojen pravilnik, a s obzirom na to da pripada Univerzitetu umetnosti, a ne Beogradskom univerzitetu, nije mogao da primeni pravilnik Beogradskog univerziteta, pa je tako pored javne osude nasilnika, podrške studentkinjama i oformljene grupe „FDU protiv nasilja” svaka druga reakcija izostala, a adekvatnih sankcija zbog nepostojanja pravilnika, koji je usvojen tek malo manje od godinu dana od prijavljenih slučajeva, nije bilo.

Nina Račeta, članica grupe „FDU protiv nasilja” kaže da je cilj ove grupe da informiše studente i studentkinje, ali i zaposlene o postojanju pravilnika i da smo svedoci jačanja svesti društva po pitanju zlostavljanja, posebno u protekle dve godine, ali i da pored toga što će Fakultet dramskih umetnosti preduzeti sve mere predviđene novousvojenim pravilnikom ipak mimo njega ostati prijave koje su podnesene pre njegovog postojanja.

„Prijave koje su podnošene pre postojanja Pravilnika, nažalost ne mogu biti obrađene. U odnosu na vreme kada Pravilnik nije donesen i danas, na Fakultetu dramskih umetnosti je formirana Radna grupa ‘FDU protiv nasilja’ čiji su članovi završili obuku Viktimološkog društva u oblasti prepoznavanja i zaštite od nasilja”, rekla je Nina Račeta za Mašinu.

Seksualno uznemiravanje definisano i zakonom

Polno uznemiravanje je definisano i zakonom, a pod njim se podrazumeva „svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje”. Osim što je regulisano zakonom za njega je predviđena novčana ili kazna zatvora do šest meseci.

Arhitektonski fakultet je poslednji na kom su studentkinje nakon skoro godinu dana od Fakulteta dramskih umetnosti prijavile seksualno nasilje koje su doživele od strane profesora. Svoja iskustva podelile su u anonimnoj anketi na društvenim mrežama, o čemu smo već izveštavali.

Aktivistkinja Jelena Riznić za Mašinu kaže da je važno da kada govorimo o nasilju to pitanje uvek bude pokrenuto i da se o njemu ne priča selektivno, samo kada se ono desi ili nekoliko dana nakon toga, što šalje lošu poruku ženama koje znaju da institucije nisu na njihovoj strani. Ona napominje da je zadatak drugih u obrazovnoj instituciji da adekvatno reaguju, kada se nasilje dogodi, sankcionišu nasilnike ili proslede taj slučaj dalje ukoliko postoje uslovi za to, a ne da ga ignorišu.

„Oni koji ignorišu nasilje, oni koji na nasilje ne reaguju adekvatno, oni koji štite nasilnike implicitno ili eksplicitno, takođe nastavljaju krug nasilja i takođe prosto izdaju žene koje im se javljaju, koje moraju da skupe mnogo snage da bi to uradile, da bi prijavile recimo muškarce koji su na poziciji moći u ovom slučaju profesora koji odlučuje ipak o previše stvari, onda kada ste studentkinja” rekla je Jelena Riznić.

S.T.

Prethodni članak

Levičar i bivši gerilski borac Gustavo Petro izabran je za predsednika Kolumbije

Kontinuitet devastacije: Partizansko groblje u Mostaru strateški stigmatizirano

Sledeći članak