Sindikat Sloga traži reformu propisa o bolovanju

Zbog sve češćih rasprava u javnosti o zloupotrebama bolovanja radnika i načinima njihove kontrole, Udruženi sindikati Srbije Sloga upozoravaju na postojeće i nezakonite prakse i ukazuju na hitnu potrebu promene zakonodavstva koje bi bolje štitilo prava radnika.

Ovo su naveli iz sindikata Sloga u pisanom saopštenju za medije, a povodom rasprava koje se vode u javnosti o kojima ste ranije mogli da čitate na Mašini. Lidija Jovanović, pravnica u sindikatu Sloga naglašava da poslodavci koriste nedovoljno definisane propise da opravdaju upotrebu neprihvatljivih metoda provere.

„Pravo na bolovanje je jedno od osnovnih prava svakog radnika. Međutim, u praksi se često susrećemo sa situacijama gde poslodavci, sumnjajući u zloupotrebu prava na bolovanje, preduzimaju radnje koje nisu u skladu sa Zakonom o radu“ rekla je Jovanović.

Ona je objasnila da to što neki poslodavci formiraju interne komisije koje obilaze domove zaposlenih, zatim putem Google pretraživača proveravaju dijagnozu radnika, nedopustiv je napad na privatnost i poverljivost medicinskih podataka zaposlenih. „Komisije sastavljene od ljudi koji nisu medicinski stručnjaci, a koji proveravaju medicinsku dokumentaciju i lične podatke radnika, predstavljaju kršenje Zakona o pravima pacijenata i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“, dodaje Jovanović.

Ona posebno kritikuje praksu angažovanja detektiva za provere bolovanja, što smatra još jednim teškim kršenjem zakonskih normi. „Član 10 Zakona o detektivskoj delatnosti dozvoljava obradu određenih podataka, ali mnogi poslodavci zloupotrebljavaju ove odredbe da bi neopravdano nadzirali zaposlene“, kaže Jovanović.

Jovanović takođe kritikuje odnos nekih stranih kompanija prema bolovanjima, ističući da kratkoročni ugovori nisu rešenje problema, već samo dodatno krše prava radnika. „Tvrdnje da određene strane kompanije nemaju problema sa bolovanjima zato što zapošljavaju radnike na kratke periode su ne samo netačne, već i štetne, jer podstiču praksu zapošljavanja na određeno vreme, što zaobilazi mnoga radna prava“, upozorava.

Kao rešenje, Jovanović apeluje na državu i nadležne institucije da preispitaju i jasno definišu zakone vezane za bolovanja i njihovu kontrolu, kako bi se izbegle zloupotrebe i zaštitila prava radnika. Kako se navodi u saopštenju, „potrebno je uspostaviti jasne, stroge i pravične mehanizme kontrole koji neće ugrožavati privatnost ni osnovna ljudska prava radnika. Pravni okvir mora biti takav da omogući radnicima da ostvare svoja prava bez straha od neopravdanih optužbi za zloupotrebu. U svakom slučaju radnik koji se kontroliše na nezakonit način može se obratiti svom sindikatu kako bi se preduzeli pravni mehanizmi“ zaključuje Jovanović, apelujući na neophodnu potrebu reforme propisa o bolovanju.

I.P.

Prethodni članak

Prve pobede studenata – Univerzitet u Barseloni prekida saradnju sa Izraelom

Preminuo književnik Ivan Ivanji

Sledeći članak