Skupština ipak usvojila izmene Zakona o zaštiti prirode i Zakona o vodama

Skupština Srbije je juče usvojila izmene Zakona o zaštiti prirode i Zakona o vodama i pored protivljenja organizacija civilnog društva i stručnih udruženja koje su upozoravale da su izmene Zakona o vodama neustavne, protivzakonite i suštinski štetne.

Kako se navodi na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine, Ministarka Irena Vujović je izjavila da će novi pravni okvir omogućiti da se na što bolji način sačuvaju prirodna dobra za buduće generacije, te da novi Zakon o zaštiti prirode donosi zabranu izgradnje hidroelektrana u zaštićenim područjima.

Kako prenosi list Danas, poslanici su usvojili i izmene i dopune Zakona o vodama kojima je propisano „da se vodno zemljište u javnoj svojini može dati u zakup i neposrednom pogodbom za plutajuće objekte koji su postavljeni na ovom zemljištu na teritoriji Beograda do dana stupanja na snagu ovog Zakona“.

„Ovim Zakonom se propisuje da vodno zemljište u javnoj svojini koje se daje u zakup u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda putem javnog oglašavanja, a koje se nalazi na zaštićenom području ili području ekološke mreže, daju u zakup po prethodno pribavljenoj saglasnosti Ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine“, izjavila je Irena Vujović.

Da podsetimo, u saopštenju koje potpisuje četrdeset udruženja, organizacija za zaštitu životne sredine i društvenih pokreta, navodi se da ni u jednoj fazi izrade dokumenta predloga Zakona o vodama javnost nije ni konsultovana, niti obaveštena o tome da se na njemu radi, nije bila organizovana ni obavezna javna rasprava o njemu, čime je prekršen Zakon o državnoj upravi.

Stručnjaci navode da se predloženim izmenama i dopunama menjaju i odredbe o načinima korišćenja i davanju u zakup vodnog zemljišta čime se dodatno otvara prostor za koruptivne aktivnosti, a eliminiše princip transparentnosti i javnih nabavki u raspolaganju resursima koji predstavljaju najvažnije javno dobro – vodu.

Pa ipak, sporni predlog je krajem juna ušao u skupštinsku proceduru po hitnom postupku, da bi juče bio i zvanično usvojen.

Slovenci na referendumu odbranili vodu

Sasvim suprotna slika je pre nekoliko dana došla iz Slovenije. U toj državi su na referendumu odbačene izmene i dopune Zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama koji je u martu usvojila konzervativna vlada Janeza Janše.

Usvojene izmene su kao i ove u Srbiji pogodovale investitorima i vodile ka privatizaciji vodnih resursa. Oformljena je koalicija organizacija civilnog društva „Pokret za vodu za piće“ koju su podržale i opozicione partije. Pokret je brzo prikupio 50.000 poptisa potrebnih za raspisivanje referenduma na kojem je preko 86% izašlih građana i građanki odbacilo izmene Zakona o vodama.

I.P.

Prethodni članak

Snaga je u udruživanju: Kako unaprediti položaj samozaposlenih kroz prakse samoorganizovanja?

Zagrebački kolektiv Blok pokrenuo kampanju „Za poštenu plaću!“ u sektoru kulture

Sledeći članak