Izmene Zakona o vodama bi olakšale privatizovanje vodnih dobara i korupciju

Pisan u tajnosti, predlog zakona uvodi mehanizam „neposredne pogodbe“ pri davanju u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini za korišćenje rečnih nanosa i za postavljanje splavova.

Građani i stručnjaci zahtevaju hitno povlačenje predloga izmena Zakona o vodama, za koji smatraju da će imati dalekosežne negativne posledice.

U saopštenju koje potpisuje četrdeset udruženja, organizacija za zaštitu životne sredine i društvenih pokreta, navodi se da je Predlog Zakona o izmenama Zakona o vodama neustavan, protivzakonit i suštinski štetan.

Ni u jednoj fazi izrade dokumenta javnost nije ni konsultovana, niti obaveštena o tome da se na njemu radi. Predloga nema na sajtu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a nije bila organizovana ni obavezna javna rasprava o njemu, čime je prekršen Zakon o državnoj upravi.

Uprkos tome, sporni predlog je krajem juna ušao u skupštinsku proceduru po hitnom postupku. 

Organizacije za zaštitu životne sredine upozoravaju na to da je Predlog sporan sa pravne strane, ali još problematičniji suštinski. 

Naime, njime se predviđaju izmene procedure odlučivanja o raspolaganju vodnim dobrima, odnosno uvodi mehanizam „neposredne pogodbe“ pri davanju u zakup vodnog zemljišta u javnoj svojini za korišćenje rečnih nanosa i za postavljanje plutajućih objekata, to jest splavova. Time se, kako se ističe u saopštenju, širi prostor za korupciju, a ukidaju javne nabavke i princip transparentnosti. 

Stručnjaci i aktivisti skreću pažnju na to da se ovaj Predlog nadovezuje na izmene propisa u oblastima saobraćaja i rudarstva, koji su takođe za posledicu imali ukidanje javnih nabavki i umanjenje mogućnosti javnosti da sagleda i kontroliše raspolaganje javnim dobrima. 

Pravo na vodu, ORSP, PAKT, RERI, CZKD, CPE, Udruženje Bela Čaplja 1165 i još tridesetak udruženja zahtevaju od Predsednika, članova Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i poslanika Narodne skupštine da hitno povuku sporni predlog Zakona o vodama. 

I.K.

Prethodni članak

Modni giganti su „ukrali“ milijarde dolara tokom pandemije pokazuju istraživanja

Jadikovke poslodavaca neargumentovane

Sledeći članak