Šta menjati u radnom zakonodavstvu kako bi se poboljšao položaj radnika i radnica u Srbiji?

Povodom Prvog maja, svetskog dana borbe za dostojanstven život radništva, pitali smo sindikate, pokrete i partije o najavljenom zakonu o sezoncima i o zakonu u radu.

Prvi maj se u Srbiji obeležava od 1893. godine. U pitanju je svetski dan borbe za dostojanstven život najbrojnije društvene grupe, one koju čine radnici i radnice.

Radno zakonodavstvo u Srbiji poslednjih decenija sve manje štiti interese radnika. Jedan od uočljivih nepovoljnih trendova je kontinuirana fleksibilizacija rada, o čemu svedoči i najavljeni Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima.  

Organizovana moć radništva decenijama je u opadanju, ne samo u Srbiji, već širom sveta. Ipak, u poslednjih desetak godina pitanja radništva se vraćaju u javni i politički diskurs, a povremeno ugleda svetlost dana i pokoja vest o uspešnim radničkim borbama.

Retkost takvih vesti ne iznenađuje ukoliko se ima u vidu rizik koji prati sindikalne aktivnosti. O tome govore i skorašnji događaji u Srbiji na koji podseća Mašinin sagovornik Duško Vuković iz Saveza samostalnih sindikata Srbije:

„Predrag Stojanović, predsednik organizacije Samostalnog sindikata u leskovačkoj fabrici „Jura“, dobio je otkaz jer je o problemima zaposlenih obavestio javnost. Suspendovan i privremeno udaljen sa rada na tri meseca, tokom kojih će primati jednu trećinu zarade, je i Saša Bigović. On je takođe, poput Stojanovića, obavestio javnost o problemima u preduzeću Površinski kopovi Kosovo – Obilić.“

Samo ova dva najaktelnija i drastična primera, nastavlja Vuković, svedoče o tome kako zaposleni i sindikalni aktivisti u Srbiji dočekuju Prvi maj, međunarodni i nacionalni Dan rada. „Zaposleni i sindikati su na udaru poslodavaca, uskraćeni za osnovna prava i slobode, eksploatisani i sa minimalnim poverenjem u institucije, demokratske principe i standarde.“

Sindikalac Duško Vuković izvor problema radništva ne vidi isključivu u domaćim okolnostima. Rast eksploatacije radnika Vuković povezuje s odlikama globalnog ekonomskog poretka kojem se Srbija ubrzano pridružila.

Posledice pandemije Covid-19 samo naglašavaju hitnost da se položaj radnika poboljša. Zato smo našim sagovornicima iz političkih stranaka i pokreta uputili pitanje šta bi trebalo da se promeni u domaćem zakonu o radu i zamolili ih da se izjasne po pitanju predloga zakona o sezonskom radu, koji oličava nastavak procesa fleksibilizacije rada.

Kome godi a kome škodi najavljeni zakon o sezonskim poslovima

„Svi zakoni u Srbiji koji se tiču radno pravnih odnosa i regulišu svet rada donose se oktroisano, bez učešća stručne javnosti i zainteresovanih strana, tako da u takvim okolnostima ni jedan zakon ne može biti dobar“, kažu za Mašinu iz Stranke slobode i pravde. Oni zato i zakon o sezonskom radu ocenjuju kao loš i zakasneo.

Od predloženih izmena zakona o sezonskim poslovima koristi bi imali poslodavci, objašnjava Aleksa Petković iz Socio-ekonomske grupe Ne davimo Beograd. Vlasti bi da prošire sezonske poslove na građevinski sektor, ugostiteljstvo i turizam, „a to su baš poslovi u kojima prijatelji vlasti obrću velike pare“, komentariše naš sagovornik.

Radnici bi samo dobili još lošije uslove rada, na šta ukazuje i predlog usmenog ugovora o radnom anagažovanju. „Kako će radnici dokazivati da su se dogovorili da rade za recimo 300 dinara po satu, kada im poslodavac isplati minimalac od 183,93?“

Prvomajski protest 2017; Foto: Ana Vuković / Mašina

Iz Dveri se slažu sa ocenom da bi aktuelni predlog zakona otežao sezonskom radniku da u slučaju spora dokaže svoj status i prava. Međutim, dodaju da bi zakon doprineo smanjenju mogućnosti za zloupotrebu najsiromašnijih kategorija stanovništva.

Ipak, zbog nedostataka postojećeg predloga iz Dveri poručuju da „položaj sezonskih radnika treba izmenom Zakona da bude bolje i efikasnije zaštićen, posebno što se njime predviđa i sezonsko angažovanje maloletnih lica.“

Umesto da unaprede primenu Zakona o radu, vlada i biznis lobisti koriste probleme u njegovoj primeni da bi na „sezonski” režim rada prebacili još više kategorija radnika i radnica, ocenjuju iz Partije radikalne levice.

„Suštinski dugoročni učinak ovakvih izmena je dalja fragmentacija radnog zakonodavstva i učvršćivanje sistema koji onemogućava radnike i radnice da prepoznaju zajednički cilj i da se i organizuju u zajedničkoj borbi jer su podeljeni različitim propisima.“

S negativnom ocenom slažu se i iz Političke platforme – Solidarnost:

„Ovaj Zakon predstavlja još jedan u nizu koraka ka potpunom obesmišljavaju Zakona o radu jer se sve veći broj oblasti koje treba da su uređene  ZOR-om premeštaju u posebne zakone. Novi režimi rada koji su van domašaja ZOR-a šturi su u pogledu zaštite radnika i poslodavcima ostavljaju odrešene ruke da neometano ubiraju profit od našeg rada“, govori za Mašinu Aleksandra Lakić ispred Solidarnosti.

Zakon o radu mora da se menja

Aktuelni zakon o radu je potpuno antievropski i antiradnički neusaglašen sa Evropskim radnim zakonodavstvom i Evropskom socijalnom poveljom, poručuju iz Stranke slobode i pravde.

„Ovako loš Zakon o radu ne može se parcijalno menjati, već se mora usvajati potpuno novi zakon koji će radnicima dati i garantovati prava koje imaju svi zaposleni u ozbiljnim i razvijenim državama.“

U važećem Zakonu o radu postoje dve kategorije „zaposlenih“ – oni koji su u radnom odnosu (to jest imaju ugovor o radu) i one koji su angažovani van radnog odnosa, objašnjava Aleksandra Lakić, i dodaje: „Ovim potezom, prema zvaničnim statistikama, 40% od svih zaposlenih radnika je potpuno obespravljeno jer su im uskraćena prava obuhvaćena Zakonom o radu.“

Iz Solidarnosti poručuju da osnovni korak u pravcu unapređenja položaja radnika i radnica treba da bude izmena Zakona o radu i to na način da se svim radnicima obezbede jednaka prava, kvalitetni i sigurni poslovi i zarade, te mogućnost sindikalnog organizovanja.

Foto: Levi samit Srbije / Facebook

Iz Ne davimo Beograd takođe ocenjuju da je neophodno menjati Zakon o radu, budući da važeći ne garantuje dostojanstven rad za sve radnike i radnice. Problematičnih aspekata važećih zakona je mnogo, naglašava Aleksa Petković, te skreće pažnju samo na pojedine:

„Zakon je napisan tako da urušava radna prava. Uvedena je oštra podela na rad u radnom odnosu i van radnog odnosa. Zaštita i sigurnost na radu mora biti najbolja moguća. Moraju se izmeniti odredbe Zakona o radu o disciplinskom i otkaznom postupku, koje se danas koriste protiv radnika koji žele da se sindikalno organizuju.“

Partija radikalne levice opisuje trenutno radno zakonodavstvo kao haotično. Po njihovoj oceni, najveći deo radništva je u nestandardnim i nesigurnim radnim odnosima, a ne u stalnom zaposlenju.

„Zakon o radu treba da bude radnička Biblija: u njemu treba da je regulisano sve što se odnosi na rad, jasnim jezikom koji može da razume svaki sindikalni organizator. Namerno stvoreni metež u kom sada funkcionišemo stvara zabunu kod radnika i kod radničkih organizatora, slabi im samopouzdanje da se bore za svoja prava.“

Jedan od osnovnih preduslova za omogućavanje boljeg položaja radnika u Srbiji je, pre svega, osnaživanje krovnih sindikalnih organizacija, kao i uspostavljanje socijalnog dijaloga između poslodavca i sindikata na ravnopravnim osnovama, poručuju iz Dveri.

Iz Dveri naglašavaju problem nezaposlenosti mladih u Srbiji, a odgovor na nepovoljan položaj radništva vide u „stvaranju održive i na znanju i domaćem interesu zasnovane ekonomije koja će se zasnivati na dostojanstvenom položaju rada i zaštiti prava zaposlenih“.  

Izveštavanje i analizu položaja radnika i radnica na Mašini možete pratiti ovde.

A.J.

Prethodni članak

Slučaj „Palma“: maloletnice i žene u kandžama moćnika

Dve najveće sindikalne centrale u Srbiji uputile su podršku Udruženju radnika na internetu

Sledeći članak