ljuljaške pored rudnika

Gde su ženska prava kada je država pod crkvenim zvonom?

U čije ime Srpska pravoslavna crkva organizuje još jedan u nizu naučnih skupova, ovoga puta okupljajući pravnice i advokate a protiv usvajanja još jednog važnog dela Zakona o rodnoj ravnopravnosti koji garantuje pravo na zdravstveno osiguranje po osnovu neplaćenog kućnog rada?

U čije ime Srpska pravoslavna crkva organizuje još jedan u nizu naučnih skupova, ovoga puta okupljajući pravnice i advokate a protiv usvajanja još jednog važnog dela Zakona o rodnoj ravnopravnosti koji garantuje pravo na zdravstveno osiguranje po osnovu neplaćenog kućnog rada?

protest, osmi mart

Neću cvet, hoću da me prepoznaš!

U atmosferi proslave borbenog 8. marta i pripreme za protestni osmomartovski marš, donosimo svojevrsni nastavak teksta koji naglašava da je borba za korišćenje rodno osetljivog jezika borba svih nas.

U atmosferi proslave borbenog 8. marta i pripreme za protestni osmomartovski marš, donosimo svojevrsni nastavak teksta koji naglašava da je borba za korišćenje rodno osetljivog jezika borba svih nas.

Kome smeta jaka žena?

U jeku reakcija na najavu Zaštitnika građana, Zorana Pašalića, da će pokrenuti postupak ocene ustavnosti odredbi Zakona o rodnoj ravnopravnosti, koje se odnose na upotrebu rodno osetljivog jezika, donosimo vam kritičku analizu aktuelne sprege pojedinih državnih, crkvenih i naučnih institucija u legitimisanju ideologije koja otvoreno diskriminiše i zbog čega je potrebno da se borimo da žene budu vidljive i u jeziku.

U jeku reakcija na najavu Zaštitnika građana, Zorana Pašalića, da će pokrenuti postupak ocene ustavnosti odredbi Zakona o rodnoj ravnopravnosti, koje se odnose na upotrebu rodno osetljivog jezika, donosimo vam kritičku analizu aktuelne sprege pojedinih državnih, crkvenih i naučnih institucija u legitimisanju ideologije koja otvoreno diskriminiše i zbog čega je potrebno da se borimo da žene budu vidljive i u jeziku.