Transparentnost Srbija: Izmene Zakona o planiranju i izgradnji donose visok koruptivni rizik

Država se odriče potencijalnih javnih prihoda u korist pojedinih firmi i istovremeno ugrožava pravnu sigurnost i jednakost pred zakonom, kažu iz organizacije Transparentnost Srbija.

Transparentnost Srbija upozorava da na to da Vlada nije objavila podatke o koristi koju će ukidanje naplate za konverziju doneti pojedinim privrednim društvima ako se usvoje izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji.

„Vlada je iznela argument o 5000 lokacija na kojima će biti izgrađeno oko 15 miliona kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora. Ovo ukazuje ili da je značajan deo tih lokacija i njihovih vlasnika već sada Vladi poznat ili da je reč o paušalnoj proceni čiji je cilj da se po svaku cenu dokaže da će izmene imati pozitivan efekat po javne prihode“, komentarišu iz Transparentnosti Srbija, dodajući da resorno Ministarstvo i Vlada nisu saopštili informacije o „glavnim dobitnicima“ predloženog ukidanja naknade. Tako, kako se u saopštenju skreće pažnja:

„Ostaju nepoznati podaci o mogućim skrivenim uticajima na promene zakona koje nose veoma krupne posledice po javne resurse“.

Transparentnost Srbija podseća javnost na to da je Vlada potencijalnu dobit od naknada za konverziju ranije procenila na čitavih 287 milijardi dinara. Predlagač izmena ZPI kojim se praktično van snage stavlja postojeći Zakon o konverziji (pritom na, kako je RERI insistirao, neustavan način) odricanje države od naknade za konverziju pravda potrebom da se podstakne ulaganje u građevinsku izgradnju i dugoročno ostvare prihodi po osnovu taksi za buduće objekte, poreza na promet nekretnina, dobiti preduzeća, poreza na zarade i sl. Iz Transparentnosti ocenjuju da se takvim obrazloženjem zanemaruje činejnica da bi navedeni prihodi nastali i kada bi naknada za konverziju nastavila da se naplaćuje.

„Takođe je navedeno da dosadašnja konverzija nije donela očekivane efekte, jer je naplaćeno svega oko 3,6 milijardi dinara. Međutim, problem sa ovim argumentom jeste to što mnogi vlasnici verovatno nisu ni želeli da se izlože trošku i uđu u postupak konverzije, čekajući da to ostvare besplatno“, naglašava se.

Stručnjaci iz Transparentnosti Srbija ocenjuju da ukidanje naknade za konverziju narušava pravnu sigurnost i jednakost pred zakonom jer izričito isključuje pravo na povraćaj već plaćenih naknada onim firmama koje su verovale da će država poštovati uspostavljena pravila.

Sporni zakon je na dnevnom redu vanrednog zasedanja skupštine koje je u toku.

U vezi sa tim iz ove organizacije upozoravaju da to što se o ovako važnim izmenama zakona raspravlja zajedno sa 30 drugih akata predstavlja poseban problem. Oni podsećaju na to da je javno slušanje organizovano dan pred početak zasedanja parlamenta, sa velikim zakašnjenjem i uz onemogućavanje zainteresovanih da postave pitanja i dobiju adekvatne odgovore na njih. Po oceni Transparentnosti, to pokazuje da nije bilo vremena, a očigledno ni volje, da se sva sporna pitanja temeljno rasprave. Kako se dodaje:

„Na koruptivne rizike u izmenama Zakona o planiranju i izgradnji ukazao je u svom mišljenju Savet za borbu protiv korupcije, kao i brojni učesnici javne rasprave i skupštinske debate, dok mišljenje od Agencije za sprečavanje korupcije, po svemu, sudeći, nije ni traženo“.

Ukidanje nadoknade za konverziju je tačka zakona koja je privukla najveću pažnju javnosti, ali stručne organizacije i deo opozicije upozoravaju na to da zakon i u drugim tačkama okreće sistem planiranja naglavačke, građanima vezuje ruke, a korupciji otvara i vrata i prozore.

I.K.

Prethodni članak

Nemački lekari predlažu uvođenje sieste kao vida zaštite radnika od vrućina

A 11: Na ekstremno visokim temperaturama 12 romskih porodica mesec dana živi bez vode i u strahu od prinudnog iseljenja

Sledeći članak