A 11: Na ekstremno visokim temperaturama 12 romskih porodica mesec dana živi bez vode i u strahu od prinudnog iseljenja

Inicijativa A 11 upozorava da je JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ isključilo je sa vodovodne mreže objekat neformalnog kolektivnog centra „Ada Ciganlija“ u kojem živi 12 romskih porodica, među kojima su i one interno raseljene sa Kosova. Kako se kaže u saopštenju umesto da se reši ovaj problem policija je ljudima koji žive u ovom centru najavila iseljenje i rušenje.

Kolektivni centar Ada Ciganlija

„Želimo da podsetimo da su isključenje vode i popisivanje ljudi koraci koji najčešće prethode nezakonitoj praksi prinudnog iseljenja“, kažu iz A 11.

Kako objašnjavaju iz A 11 kolektivnom centru „Ada Ciganlija“ je isključena voda 26. juna za šta je usmeno obrazloženje bilo da se radi o „nelegalnom priključku“. Opština Čukarica je usmeno građanima koji ovde žive obećala rešenje problema ali je umesto toga 4. jula došlo do popisivanja porodica od strane policije uz najavu o rušenju objekta i iseljenju stanovnika ovog kolektivnog centra.

Iz inicijative A 11 kažu da su, uzimajući sve ovo u obzir, 6. jula uputili dopise nadležnim državnim insitucijama u kojima su upozorili da su isključenje vode stanovnicima kolektivnog centra „Ada Ciganlija“ i pretnje prunudnim iseljenjem u direktnoj suprotnosti sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima i međunarodnim standardima ljudskih prava, kao i odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada koji predviđa jasnu proceduru i postupak iseljenja.

„Umesto da hitno preduzmu sve neophodne mere u cilju sprečavanja prinudnog iseljenja i pronalaska celishodnog i održivog rešenja za pristup i snabdevanje vodom stanovnika ovog neformalnog kolektivnog centra, državne institucije više od nedelju dana od prijema dopisa nisu preduzele nikakve korake iz svoje nadležnosti“, navode iz A 11.

Oni kažu da je uprkos tome što priključak za vodu nije regularan nehumano držati skoro 90 ljudi, među kojima je i veliki broj dece, bez pristupa vodi, pogotovo imajući u vidu ekstremno visoke temperature koje su pogodile našu zemlju.

„Naglašavamo da će ukoliko dođe do rušenja kolektivnog centra i sprovođenja iseljenja njegovih stanovnika, ove porodice ostati bez jedinog krova nad glavom i mogućnosti da zaštite svoja osnovna ljudska prava“, stoji u saopštenju.

Inicijativa A 11 poziva sve nadležne institucije da preduzmu neophodne mere iz svoje nadležnosti i obezbede pristup vodi stanovnicima ovog kolektivnog centra, kao i da ukoliko je njihovo iseljenje neizbežno, postupak sprovedu u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima, kako se ljudi pogođeni iseljenjem ne bi našli u situaciji beskućništva.

M.M.

Prethodni članak

Transparentnost Srbija: Izmene Zakona o planiranju i izgradnji donose visok koruptivni rizik

Ekološki ustanak: Bivša v.d. klinike Laza Lazarević naplaćivala i RZFO i porodicama pacijenata

Sledeći članak